• Air pollution and short-term health effects in an industrialized area in Norway. Estimating individual air pollution exposure. 

   Clench-Aas, Jocelyn; Harstad, Audun; Aarnes, Mona Johnsrud; Bartonova, Alena; Braathen, Ole-Anders; Grønskei, Knut Erik; Hagen, Leif Otto (NILU OR;28/92, Research report, 1992)
   This report describes the elements that entered into a model to estimate individual exposure to SO2, NO2, O3, particles, sulfates, nitrates and chlorine for 400 individuals on an hourly basis, for around 120 days. It also ...
  • Basisundersøkelse av luftforurensninger i Sør-Varanger 1988-1990. Framdriftsrapport nr. 3 pr. 1.9.1990. 

   Hagen, Leif Otto; Henriksen, Jan F.; Aarnes, Mona Johnsrud; Sivertsen, Bjarne (NILU OR; 79/90, Research report, 1990)
   En omfattende kartlegging av forekomst og omfang av luftforurensninger Lanqa grensa mot Sovjetunionen i Sør-Varanger startet i oktober 1988. Måleprogrammet omfatter luftkvalitet, meteorologiske forhold, nedbørkvalitet og ...
  • Basisundersøkelse av luftforurensninger i Sør-Varanger 1988-1991. Framdriftsrapport nr. 4 pr. 1.3.1991. 

   Hagen, Leif Otto; Henriksen, Jan F.; Aarnes, Mona Johnsrud; Sivertsen, Bjarne (NILU OR; 32/91, Research report, 1991)
   En omfattende kartlegging av forekomst og omfang av luftforurensninger langs grensa mot Sovjetunionen i Sør-Varanger startet i oktober 1988. Måleprogrammet omfatter luftkvalitet, meteorologiske forhold, nedbørkvalitet og ...
  • Basisundersøkelse av luftforurensninger i Sør-Varanger 1988-1991. Framdriftsrapport nr. 5 pr. 1.9.1991. 

   Hagen, Leif Otto; Aarnes, Mona Johnsrud; Henriksen, Jan F.; Sivertsen, Bjarne (NILU OR;67/91, Research report, 1991)
   En omfattende kartlegging av forekomst og omfang av luftforurensninger langs grensa mot Sovjetunionen i Sør-Varanger startet i oktober 1988. Måleprogrammet omfatter luftkvalitet, meteorologiske forhold, nedbørkvalitet og ...
  • Eksponering for luftforurensning langs hovedveinettet i Norge. Fase 1 og 2 i Forurensningslovarbeidet. 

   Grønskei, Knut Erik; Torp, Charlotte; Aarnes, Mona Johnsrud; Gram, Frederick (NILU OR; 16/93, Research report, 1993)
   På oppdrag fra Vegdirektoratet har NILU beregnet antall personer bosatt langs hovedveinettet i Norge utsatt for overskridelse av 4 grenseverdier for NO2 og PM10 (400-200 μg/m^3 NO2, 350-200 μg/m^3 PM10). Beregningene viste ...
  • ENSIS-LUFT måleprogram. Februar - mai 1993. 

   Bøhler, Trond; Hagen, Leif Otto; Aarnes, Mona Johnsrud (NILU OR;48/93, Research report, 1993)
   ENSIS-LUFT er et delprosjekt som går ut på å utvikle og tilpasse et overvåkingssystem for luftkvalitet i OL- regionen. Denne rapporten oppsummerer måleresulater av luftkvalitet ved seks stasjoner og av meteorologiske forhold ...
  • ENSIS-LUFT måleprogram. Juni - august 1993. 

   Bøhler, Trond; Hagen, Leif Otto; Aarnes, Mona Johnsrud (NILU OR;56/93, Research report, 1993)
   ENSIS-LUFf er et delprosjekt som går ut på å utvikle og tilpasse et overvåkingssystem for luftkvalitet i OL-regionen. Denne rapporten oppsummerer måleresultater av luftkvalitet ved seks stasjoner og av meteorologiske forhold ...
  • ENSIS-LUFT måleprogram. September - november 1993. 

   Bøhler, Trond; Hagen, Leif Otto; Aarnes, Mona Johnsrud (NILU OR;1/94, Research report, 1994)
   ENSIS-LUFT er et delprosjekt som går ut på å utvikle og tilpasse et overvåkingssystem for luftkvalitet i OL- regionen. Denne rapporten oppsummerer måleresultater av luftkvalitet ved seks stasjoner og av meteorologiske ...
  • Korttidsstudie av sammenhengen mellom luftforurensninger og helsevirkninger i Grenland. Virkninger av luftforurensninger på menneskers oppfatning av egen helse. 

   Clench-Aas, Jocelyn; Bartonova, Alena; Aarnes, Mona Johnsrud; Bjerknes-Haugen, G.; Hjort, Nils Lid; Halvorsen, K.; Samuelsen, S O.; Bakketeig, Leiv S. (NILU OR;21/94, Research report, 1994)
   Rapporten beskriver resultater av en kohort undersøkelse om sammenhengen mellom selv rapporterte symptomer av helseeffekter og eksponering for luftforurensning. Det gir nærmere beskrivelse av resultater for hvert av de 17 ...
  • Meteorologi og luftkvalitet på Mongstad sommeren 1990. 

   Aarnes, Mona Johnsrud; Anda, Odd; Bøhler, Trond (NILU OR;22/91, Research report, 1991)
   NILU utførte for Statoil målinger av luftkvalitet og meteorologi rundt Mongstad i ett år fra 1. september 1989. Denne rapporten omhandler målinger sommeren 1990. Vindmålingene viste høyere vindstyrker enn normalt og ...
  • Meteorologi og luftkvalitet på Mongstad våren 1990. 

   Aarnes, Mona Johnsrud; Bøhler, Trond (NILU OR;82/90, Research report, 1990)
   NILU utførte for Statoil målinger av luftkvalitet og meteorologi rundt Mongstad i ett år fra 1. september 1989. Denne rapporten omhandler målinger våren 1990. Vindmålingene viste høyere vindstyrker enn normalt og dominerende ...
  • Meteorologi og luftkvalitet på Mongstad vinteren 1989/90. 

   Aarnes, Mona Johnsrud; Bøhler, Trond (NILU OR;53/90, Research report, 1990)
   NILU utførte for Statoil målinger av luftkvalitet og meteorologi rundt Mongstad i ett år fra 1. desember 1989. Denne rapporten omhandler målinger vinteren 1989/90. Vindmålingene gav høyere vindstyrker enn normalt og ...
  • Nedbørkvalitet på Mongstad, våren 1990 

   Aarnes, Mona Johnsrud; Bøhler, Trond (NILU OR;81/90, Research report, 1990)
   NILU har samlet inn vind- og nedbørdata for våren 1990. Vindmålingene viser dominerende vindretning fra sørøst ved oljeraffineriet, mens vinden var mer fra nord og fra sør-sørvest på Hellisøy fyr. Nedbørmålingene viser at ...
  • Nedbørkvalitet ved Mongstad, september 1989 - august 1990. 

   Aarnes, Mona Johnsrud; Bøhler, Trond (NILU OR;56/92, Research report, 1992)
   NILU har samlet inn vind og nedbørdata for perioden september 1989 - august 1990. Vindmålingene viser dominerende vindretning fra sørøst ved oljeraffineriet, mens vinden var fra nord og fra sørlige retninger på Hellisøy ...
  • Nedbørkvalitet ved Mongstad, sommeren 1990. 

   Aarnes, Mona Johnsrud; Bøhler, Trond (NILU OR;21/91, Research report, 1991)
   NILU har samlet inn vind og nedbørdata for sommeren 1990. Vindmålingene viser dominerende vindretning fra sørøst ved oljeraffineriet, mens vinden var fra nord og fra sør-sørvest på Hellisøy fyr. Nedbørmålingene viser at ...
  • Nedbørkvalitet ved Mongstad, vinteren 1989/90. 

   Aarnes, Mona Johnsrud; Bøhler, Trond (NILU OR;54/90, Research report, 1990)
   NILU har samlet inn vind- og nedbørdata for vinteren 1989/90. Vindmålingene viser dominerende vindretning fra sørøst ved oljeraffineriet, mens vinden var mer fra sør på Hellisøy fyr. Nedbørmålingene viser at Haukeland hadde ...
  • Overvåking av luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene i Norge og Russland. April-september 1992. 

   Hagen, Leif Otto; Sivertsen, Bjarne; Aarnes, Mona Johnsrud (NILU OR;21/93, Research report, 1993)
   En omfattende kartlegging av forekomst og omfang av luftforurensninger langs grensa mot Russland i Sør- Varanger startet i oktober 1988. Fra april 1991 omfatter programmet luftkvalitet, meteorologiske forhold og ...
  • Overvåking av luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene i Norge og Russland. April-september 1993. 

   Hagen, Leif Otto; Sivertsen, Bjarne; Aarnes, Mona Johnsrud (NILU OR;19/94, Research report, 1994)
   En omfattende kartlegging av forekomst og omfang av luftforurensninger langs grensa mot Russland i Sør-Varanger startet i oktober 1988. Måleprogrammet omfatter luftkvalitet, meteorologiske forhold og nedbørkvalitet. I ...
  • Overvåking av luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene i Norge og Russland. Oktober 1992 - mars 1993. 

   Hagen, Leif Otto; Sivertsen, Bjarne; Aarnes, Mona Johnsrud (NILU OR;55/93, Research report, 1993)
   En omfattende kartlegging av forekomst og omfang av luftforurensninger langs grensa mot Russland i Sør- Varanger startet i oktober 1988. Fra april 1991 omfatter programmet luftkvalitet, meteorologiske forhold og nedbørkvalitet. ...
  • The health effects of traffic pollution as measured in the Vålerenga area of Oslo. Summary report. 

   Clench-Aas, Jocelyn; Larssen, Steinar; Bartonova, Alena; Aarnes, Mona Johnsrud; Myhre, Kjell; Christensen, Carl Christian; Neslein, Inger Lise; Thomassen, Yngvar; Levy, Finn (NILU OR;7/91, Research report, 1991)
   This report describes the results of a series of investigations in 3 levels of the health effects of traffic pollution. The parameters measured are COHb, lead in blood, lung function and a set of symptoms of health effects. ...