• Avfallsforbrennings-anlegg i Bergen. Rangering av lokaliseringsalternativ. 

   Tønnesen, Dag Arild; Bøhler, Trond (NILU OR;44/95, Research report, 1995)
   Ti alternative plasseringer av avfallsforbrenningsanlegg i Bergen er vurdert med hensyn på spredningsforhold. For to av plasseringene er det gjennomført spredningsberegninger som viser beskjedent belastningsnivå sammenlignet ...
  • Baseline study on air and precipitation quality for CO2 Technology Centre Mongstad. 

   Tønnesen, Dag Arild; Dye, Christian; Bøhler, Trond (NILU OR;73/2011, Research report, 2011)
   NILU-Norwegian Institute for Air Research has carried out a monitoring campaign around the Mongstad industrial area on behalf of CO2 Technology Centre Mongstad (TCM) to establish the current levels of air and precipitation ...
  • Bedre Byluft. Evaluering av prognosemodell for meteorologi og luftkvalitet vinteren 2001/2002. 

   Jablonska, Hildegunn; Walker, Sam-Erik; Bøhler, Trond; Køltzow, Morten Ødegaard; Berge, Erik; Bjergene, Norvald (NILU OR;53/2002, Research report, 2002)
   Som en del av Bedre byluft-prosjektet er det utviklet en prognosemodell for detaljerte beregninger av meteorologi og luftkvalitet i byene Oslo, Bergen, Trondheim, Drammen og Stavanger. Hensikten med prognosemodellen har ...
  • EN KORTTIDSSTUDIE AV SAMMENHENGEN MELLOM LUFTFORURENSNINGER OG HELSEVIRKNINGER I GRENLAND - PROSJEKTSKISSE. 

   Clench-Aas, Jocelyn; Bøhler, Trond; Bakketeig, Leiv S.; Haldorsen, Tor; Hjort, Nils Lid (NILU OR;35/86, Research report, 1986)
   Prosjektskissen inneholder et forslag til kohort-studie med samtidige innendørs og utendørs målinger av luftkvalitet og meteorologi. Hver deltager fyller ut spørreskjemaer over helsevirkninger og sammenholdt med ...
  • ENSIS workshop in Yantai 3-7 November 1997. Workshop report. 

   Bøhler, Trond; Wathne, Bente M. (NILU OR;10/98, Research report, 1998)
   Norwegian Institute for Air Research (NILU) co-ordinates on behalf of the ENSIS group (NILU, NIVA, Norgit) a project for Yantai Municipal Science and Technology Commission, China, regarding installation of an Environmental ...
  • ENSIS YANTAI Annual report 1996. 

   Bøhler, Trond; Zhang, Peng Lang (NILU OR;18/97, Research report, 1997)
   Norwegian Institute for Air Research (NILU) carries out on behalf of the ENSIS group (NILU, NIVA, Norgit) a project for Yantai Municipal Science and Technology Commission, China, regarding installation of an Environmental ...
  • ENSIS YANTAI Workshop report 25-29 November 1996. 

   Bøhler, Trond; Zhang, Peng Lang (NILU OR;17/97, Research report, 1997)
   Norwegian Institute for Air Research (NILU) carries out on behalf of the ENSIS group (NILU, NIVA, Norgit) a project for Yantai Municipal Science and Technology Commission, China, regarding installation of an Environmental ...
  • ENSIS Yantai. Annual report 1997. 

   Bøhler, Trond; Gao, Zhanjun (NILU OR;18/98, Research report, 1998)
   Norwegian Institute for Air Research (NILU) carries out on behalf of the ENSIS group (NILU, NIVA, Norgit) a project for Yantai Municipal Science and Technology Commission, China, regarding installation of an Environmental ...
  • ENSIS-LUFT måleprogram. Desember 1993 - februar 1994. 

   Bøhler, Trond; Hagen, Leif Otto; Johnsrud, Mona (NILU OR;47/94, Research report, 1994)
   ENSIS-LUFT var et delprosjekt som gikk ut på å utvikle og tilpasse et overvåkingssystem for luftkvalitet i OL- regionen. Denne rapporten oppsummerer måleresultater av luftkvalitet ved seks stasjoner og av meteorologiske ...
  • ENSIS-LUFT måleprogram. Februar - mai 1993. 

   Bøhler, Trond; Hagen, Leif Otto; Aarnes, Mona Johnsrud (NILU OR;48/93, Research report, 1993)
   ENSIS-LUFT er et delprosjekt som går ut på å utvikle og tilpasse et overvåkingssystem for luftkvalitet i OL- regionen. Denne rapporten oppsummerer måleresulater av luftkvalitet ved seks stasjoner og av meteorologiske forhold ...
  • ENSIS-LUFT måleprogram. Juni - august 1993. 

   Bøhler, Trond; Hagen, Leif Otto; Aarnes, Mona Johnsrud (NILU OR;56/93, Research report, 1993)
   ENSIS-LUFf er et delprosjekt som går ut på å utvikle og tilpasse et overvåkingssystem for luftkvalitet i OL-regionen. Denne rapporten oppsummerer måleresultater av luftkvalitet ved seks stasjoner og av meteorologiske forhold ...
  • ENSIS-LUFT måleprogram. Mars - juni 1994. 

   Bøhler, Trond; Hagen, Leif Otto; Johnsrud, Mona (NILU OR;51/94, Research report, 1994)
   ENSIS-LUFT var et delprosjekt som gikk ut på å utvikle og tilpasse et overvåkingssystem for luftkvalitet i OL- regionen. Denne rapporten oppsummerer måleresultater av luftkvalitet og meteorlogiske forhold ved tre stasjoner ...
  • ENSIS-LUFT måleprogram. September - november 1993. 

   Bøhler, Trond; Hagen, Leif Otto; Aarnes, Mona Johnsrud (NILU OR;1/94, Research report, 1994)
   ENSIS-LUFT er et delprosjekt som går ut på å utvikle og tilpasse et overvåkingssystem for luftkvalitet i OL- regionen. Denne rapporten oppsummerer måleresultater av luftkvalitet ved seks stasjoner og av meteorologiske ...
  • EUREKA-prosjektet EU 833 ENSIS '94 (Miljøovervåkings- og informasjonssystem for OL-regionen før, under og etter OL 1994) Sluttrapport. Sammendrag og konklusjoner. 

   Haagenrud, Svein Erik; Sannerhaugen, Vidar; Støve, Jan; Dufseth, Håkon; Bøhler, Trond; Aasgaard, Gunnar F. (NILU OR;52/94, Research report, 1994)
   Innenfor Eureka-prosjektet EU 833 ENSIS '94 er det utviklet et moderne miljøovervåkings- og informasjonssystem for luft- og vannkvalitet. Systemet er utviklet og testet for OL-regionen, men vil bli implementert og ...
  • EUREKA-prosjektet EU 833 ENSIS '94 (Miljøovervåkings- og informasjonssystem for OL-regionen før, under og etter OL 1994) Sluttrapport. Teknisk del. 

   Haagenrud, Svein Erik; Sannerhaugen, Vidar; Støve, Jan; Dufseth, Håkon; Bøhler, Trond; Aasgaard, Gunnar F. (NILU OR;55/94, Research report, 1994)
   Innenfor Eureka-prosjektet EU 833 ENSIS '94 er det utviklet et moderne miljøovervåkings- og informasjonssystem for luft- og vannkvalitet. Systemet er utviklet og testet for OL-regionen, men vil bli implementert og ...
  • FORSLAG TIL PLAN FOR BASISUNDERSØKELSE I BERGEN 1983-1985 

   Larssen, Steinar; Bøhler, Trond; Grønskei, Knut Erik; Haagenrud, Svein Erik (NILU OR;4/83, Research report, 1983)
   I rapporten legges fram en plan for gjennomføring av en basisundersøkelse av luftforurensningsforholdene i Bergen. Undersøkelsen skal gjennomføres i 1983-85, og omfatter utslippsoversikter, tilpassing av spredningsmodeller ...
  • KLIMATOLOGISKE DATA FOR DIMENSJONERING AV VARME- OG VENTILASJONSANLEGG 

   Bøhler, Trond; Gram, Frederick (NILU OR;54/81, Research report, 1981)
   På grunnlag av meteorologiske data for 22-28 år er det ar beregnet dag- og nattmiddelverdier av temperatur, entalpi og vanninnhold for Oslo, Hamar, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø. Det er videre utarbeidet ...
  • Konsentrasjonsfordeling rundt industriområdet ved Eydehavn. 

   Larsen, Mona; Bøhler, Trond (NILU OR;83/92, Research report, 1992)
   Norsk institutt for luftforskning (NILU) har vurdert belastningen rundt Eydehavn som følge av tidligere og eksisterende utslipp fra industriområdet. Utslippsdata er bestemt ved samtaler med tidligere ansatte og erfaring ...
  • KORTTIDSSTUDIE AV SAMMENHENGEN MELLOM LUFTFORURENSNINGER OG AKUTTE HELSESKADER I GRENLAND - PROSJEKT. 

   Clench-Aas, Jocelyn; Bøhler, Trond (NILU TR;20/85, Research report, 1985)
   Prosjektskissen inneholder et forslag til kohort-studie med samtidige innendørs og utendørs målinger av luftkvalitet og meteorologi. Hver deltager fyller ut spørreskjemaer over helsevirkninger og sammenholdt med ...
  • Local winds related to synoptic scale geostrophic winds in the lower Nervion Valley area. 

   Bøhler, Trond; Sivertsen, Bjarne (NILU OR;25/88, Research report, 1988)
   This report contains an analysis of geostrophic winds compared to local winds in the lower Nervion area. The most frequent geostrophic wind directions were from around west in all seasons, except the summer, which was ...