• Arctic atmospheric research on the Zeppelin Mountain (474 m a.s.l.) near Ny-Ålesund on Svalbard (78 0 54'29"N, 11 0 52'53"E). 

   Braathen, Geir Ole; Hov, Øystein; Stordal, Frode (NILU OR;85/90, Research report, 1990)
   A new atmospheric research station is built on the Zeppelin Mountain near Ny-Ålesund on Svalbard. The station is equipped with instruments measuring acid compounds and photochemical oxidants including precursors, greenhouse ...
  • COZUV Third annual report. Coordinated Ozone and UV project. Reporting period: 01.01.1999-15.12.2001. 

   Braathen, Geir Ole (NILU OR; 01/2002, Research report, 2002)
   This report summarises the results from the first three years of the Norwegian Coordinated Ozone and UV project (COZUV). Results are reported on the following topics: 1. 3-dimensional atmospheric chemistry modelling 2. ...
  • Drivhuseffekten og klimautviklingen. Bidrag til den interdepartementale klimautredningen. 

   Blindheim, Johan; Braathen, Geir Ole; Dovland, Harald; Gray, John S.; Hanssen-Bauer, Inger; Hov, Øystein; Isaksen, Ivar S A; Mangerud, Jan; Mork, Martin; Pedersen, Kaare (NILU OR; 21/90, Research report, 1990)
   Utslipp av drivhusgasser som følge av menneskelig aktivitet vil sannsynligvis føre til en effektiv dobling av dagens CO2-konsentrasjon innen år 2030. Ifølge modellberegninger vil dette føre til en global temperaturøkning ...
  • Foreløpig rapport fra NILU og DNMI om drivhuseffekten og klimautviklingen. 

   Braathen, Geir Ole; Dovland, Harald; Aune, B. (NILU OR; 79/89, Research report, 1989)
   Utslipp av drivhusgasser som følge av menneskelig aktivitet vil sannsynligvis føre til en effektiv dobling av dagens CO2-konsentrasjon innen år 2030. Ifølge modellberegninger vil dette føre til en global temperaturøkning ...
  • Instrumentering og innredning av den atmosfærekjemiske forskningsstasjonen på Zeppelin-fjell i Ny-Ålesund. 

   Braathen, Geir Ole; Hov, Øystein (NILU OR;3/89, Research report, 1989)
   Rapporten beskriver et forslag til instrumentering av den atmosfærekjemiske målestasjonen på Zeppelinfjell i Ny-Ålesund på Svalbard. Det tas sikte på permanente målinger av ozon i troposfæren og stratosfæren, og bakkemålinger ...
  • Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual report 2003 

   Høiskar, Britt Ann Kåstad; Braathen, Geir Ole; Dahlback, Arne; Edvardsen, Kåre; Hansen, Georg Heinrich; Stebel, Kerstin; Svendby, Tove Marit; Vik, Aasmund Fahre (NILU OR; 53/2004, Research report, 2004)
   Rapporten presenterer måledata for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling over norske målestasjoner i 2003. For Oslo og Andøya er trenden i totalozon beregnet for perioden 1979-2003.
  • Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual report 2004. 

   Myhre, Cathrine Lund; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Braathen, Geir Ole; Dahlback, Arne; Edvardsen, Kåre; Hansen, Georg Heinrich; Stebel, Kerstin; Svendby, Tove Marit; Vik, Aasmund Fahre (NILU OR;31/2005, Research report, 2005)
   This is an annual report describing the activities and main results of the monitoring programme “Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation” for 2004.
  • NADIR News No. 2/2003. 

   Vik, Aasmund Fahre; Braathen, Geir Ole; Krognes, Terje; Harris, Neil (NILU TR; 11/2003, Research report, 2003)
  • Norsk klima- og ozonforskning. De første 10 år. Sluttrapport fra Forskningsprogram om klima- og ozonspørsmål (1989-1998). 

   Braathen, Geir Ole (NILU OR;29/2000, Research report, 2000)
   Norge var relativt tidlig ute med et eget forskningsprogram omkring klima- og ozonspørsmål. Ved starten i 1989 var IPCC-prosessen såvidt kommet i gang. Den interdepartementale klima-utredningen ble gjort i 1989-1990 med ...
  • Norwegian EUROTRAC Participation 1986-1990. 

   Hov, Øystein; Stordal, Frode; Schmidbauer, Norbert; Hermansen, Ove; Braathen, Geir Ole; Pacyna, Jozef M; Nielsen, Claus; Isaksen, Ivar S A; Berntsen, Terje; Jonson, Jan Eyof; Berge, Erik; Flatøy, Frode (NILU OR;17/91, Research report, 1991)
   The Norwegian scientific participation in the Eureka project EUROTRAC 1986-1990 is documented in the report. The main Norwegian activity is centered within TOR (Tropospheric Ozone Research) where measurements are carried. ...
  • Operation of an Envisat Validation Data Centre. Estec Contract No 14419/00/NL/SF. Final report. 

   Krognes, Terje; Vik, Aasmund Fahre; Tørnkvist, Kjersti Karlsen; Walker, Sam-Erik; Paltiel, Roland; Bårde, Trygve; Gloslie, Bjørn; Larsen, Rita; Braathen, Geir Ole; Thanh, The Nguyen (NILU OR; 54/2002, Research report, 2002)
   NILU has designed and implemented a system for organizing and presentation of ground based measurement data, and for retrieval of the same data by scientists that perform comparisons with measurements from the ENVISATsatellite. ...
  • Overvåking av atmosfærens ozonlag og naturlig ultrafiolett stråling. Årsrapport 1999. 

   Høiskar, Britt Ann Kåstad; Braathen, Geir Ole; Dahlback, Arne; Bojkov, Bojan R.; Svenøe, Trond; Edvardsen, Kåre; Hansen, Georg Heinrich (NILU OR;26/2000, Research report, 2000)
   Rapporten presenterer måledata for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling ved norske målestasjoner i1999. For Oslo er trenden i totalozon for tidsrommet 1979 - 1999 beregnet. For Tromsø er trenden for 1979 ...
  • Overvåking av atmosfærens ozonlag og naturlig ultrafiolett stråling. Årsrapport 2000. 

   Høiskar, Britt Ann Kåstad; Braathen, Geir Ole; Dahlback, Arne; Bojkov, Bojan R.; Edvardsen, Kåre; Hansen, Georg Heinrich; Svenøe, Trond (NILU OR;35/2001, Research report, 2001)
   Rapporten presenterer måledata for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling ved norske målestasjoner i2000. For Oslo og Andøya er trenden i totalozon for tidsrommet 1979 - 2000 beregnet
  • Overvåking av klimagasser Zeppelinstasjonen. Årsrapport 2000. 

   Hermansen, Ove; Stordal, Frode; Lunder, Chris Rene; Schmidbauer, Norbert; Braathen, Ole-Anders; Braathen, Geir Ole; Bjørklid, Finn (NILU OR;44/2001, Research report, 2001)
  • Overvåking av ozonlaget og naturlig ultrafiolett stråling. Årsrapport 1998. 

   Høiskar, Britt Ann Kåstad; Braathen, Geir Ole; Dahlback, Arne; Bojkov, Bojan R.; Svenøe, Trond; Hansen, Georg Heinrich (NILU OR;63/99, Research report, 1999)
   Rapporten presenterer måledata for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling ved norske målestasjoner i 1998. For Oslo er trenden i totalozon for tidsrommet 1979-1998 beregnet. For Tromsø er trenden for 1985-1998 ...
  • Overvåking av ozonlaget og naturlig ultrafiolett stråling. Årsrapport 2001. 

   Høiskar, Britt Ann Kåstad; Braathen, Geir Ole; Dahlback, Arne; Edvardsen, Kåre; Hansen, Georg Heinrich; Svendby, Tove Marit (NILU OR;35/2002, Research report, 2002)
   Rapporten presenterer måledata for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling ved norske målestasjoner i 2001. For Oslo og Andøya er trenden for tidsrommet 1979-2001 beregnet.
  • Overvåking av ozonlaget og naturlig ultrafiolett stråling. Årsrapport 2002. 

   Høiskar, Britt Ann Kåstad; Braathen, Geir Ole; Dahlback, Arne; Edvardsen, Kåre; Hansen, Georg Heinrich; Stebel, Kerstin; Svendby, Tove Marit; Vik, Aasmund Fahre (NILU OR;33/2003, Research report, 2003)
   Rapporten presenterer måledata for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling ved norske målestasjoner i 2002. For Oslo og Andøya er trenden for tidsrommet 1979-2002 beregnet.
  • Overvåking av ozonlaget, årsrapport 1990. 

   Dahlback, Arne; Braathen, Geir Ole; Stordal, Frode (NILU OR;57/91, Research report, 1991)
   Rapporten presenterer måledata fra norske bakkestasjoner i 1990. Satelittdata indikerer en nedgang i ozonmengden over Oslo på 9% om vinteren fra 1979-1988, mens Dobsoninstrumentet viser en nedgang på 5%. Naturlige variasjoner ...
  • Overvåking av ozonlaget. Årsrapport 1991. 

   Dahlback, Arne; Braathen, Geir Ole; Kåstad, Britt Ann; Stordal, Frode (NILU OR;52/92, Research report, 1992)
   Rapporten presenterer måledata fra norske bakkestasjoner i 1991. Ozondata fra Dobson-instrumentet i Oslo for 1979-1991 er reanalysert.
  • Overvåking av ozonlaget. Årsrapport 1992. 

   Dahlback, Arne; Braathen, Geir Ole; Kåstad, Britt Ann; Stordal, Frode (NILU OR;25/93, Research report, 1993)
   Rapporten presenterer måledata fra norske bakkestasjoner i 1992.