• FOREKOMST AV SOPPSPORER I FORBINDELSE MED FLISFYRINGSANLEGG OG LAGRING AV FLIS 

   Høeg, Helge Irgens (NILU OR;29/80, Research report, 1980)
   En pollenfelle ble satt opp på gårder med flisfyringsanlegg i tidsrommet 6/11-79 til 12/2-80, for å registrere typer av soppsporer og konsentrasjonen av slike sporer i luften rundt anleggene. Det ble registrert et lite ...
  • FOREKOMST AV SOPPSPORER MED FLISFYRINGSANLEGG OG LAGRING AV FLIS. II 

   Høeg, Helge Irgens (NILU OR; 26/81, Research report, 1981)
   To Burkard pollenfeller ble satt opp på tre steder med mindre flisfyringsanlegg i tidsrommet 2/12-80 til 22/1-81, for å registrere typer av soppsporer og konsentrasjonen av slike sporer i luften rundt anleggene, på gårdstunene ...