• Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Konsekvenser av utslipp til luft. 

   Solberg, Sverre; Knudsen, Svein; Wathne, Bente M.; Høgåsen, Tore; Aarrestad, Per Arild; Reitan, Ole (NILU OR; 14/2008, Research report, 2008)
   Rapporten er en del av ”Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet”. Konsekvenser av nitrogenavsetning og ozondannelse som følge av luftutslipp for miljøproblemer som forsuring, overgjødsling og ozoneksponering er vurdert.
  • Konsekvenser av utslipp til luft fra Goliat-feltet. Underlag for konsekvensutredning. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Høgåsen, Tore; Knudsen, Svein; Osmundsen, Magne; Sundfjord, Arild; Wathne, Bente M.; Aarrestad, Per Arild (NILU OR;58/2008, Research report, 2008)
   NILU (Norsk institutt for luftforskning) har på oppdrag fra Eni Norge vurdert konsekvensene av utslipp til luft fra aktiviteter på Goliat oljefelt i Finnmark vest i Barentshavet. To forskjellige utbyggingskonseopter/scenarier ...
  • Konsekvenser ved utslipp til luft fra et energiverk ved Statoil Mongstad. 

   Gjerstad, Karl Idar; Knudsen, Svein; Solberg, Sverre; de Wit, Heleen; Høgåsen, Tore; Larssen, Thorjørn; Aarrestad, Per Arild; Stabbetorp, Odd Egil (NILU OR;27/2005, Research report, 2005)
   Norsk institutt for luftforskning (NILU), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har utredet virkninger av utslipp av NOx, SO2 og PM10 til luft på naturmiljøet fra Mongstadanleggene ...
  • Konsekvensutredning for BKKs gasskraftverk ved Mongstad. 

   Gjerstad, Karl Idar; Golmen, Lars G.; Johnsen, Torbjørn M.; Sundfjord, Arild; Høgåsen, Tore; Wathne, Bente M.; Aarrestad, Per Arild; Reitan, Ole (NILU OR; 42/2007, Research report, 2007)
   Norsk institutt for luftforskning (NILU), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har utredet virkninger på naturmiljøet av utslipp av NOx, SO2 og MEA til luft og utslipp av ...
  • Oppdatering av regional konsekvensutredning for petroleumsvirksomheten i Nordsjøen. Regulære utslipp til luft - konsekvenser. 

   Knudsen, Svein; Solberg, Sverre; Wathne, Bente M.; Høgåsen, Tore; Magnusson, Jan; Tollefsen, Knut Erik; Aarrestad, Per Arild; Reitan, Ole; Stebel, Kerstin; Walker, Sam-Erik (NILU OR;80/2006, Research report, 2006)
   Rapporten gir oppdaterte effekter av utslipp til luft av nitrogenoksider og PAH fra offshore industrien i Nordsjøen. Rapporten er en del av oppdateringen av den regionale konsekvensutredningen for Nordsjøen.
  • Regional konsekvensutredning for oljevirksomheten i Norskehavet. Utslipp til luft - miljømessige konsekvenser. 

   Solberg, Sverre; Walker, Sam-Erik; Skjelkvåle, Brit Lisa; Høgåsen, Tore; Molvær, Jarle; Larssen, Thorbjørn; Aarrestad, Per Arild; Reitan, Ole (NILU OR;40/2002, Research report, 2002)
   Rapporten er en del av en regional konsekvensutredning for planlagt petroleumsvirksomhet i Norskehavet. Konsekvensene av nitrogenavsetning og ozondannelse som følge av luftutslipp for miljøproblemer som forsuring, ...
  • SO2 Kårstø. Miljøkonsekvenser av økte utslipp. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Høgåsen, Tore; Liu, Li; Tønnesen, Dag Arild; Wathne, Bente M. (NILU OR;49/2011, Research report, 2011)
   Norsk institutt for luftforskning (NILU) har gjort spredningsberegninger av utslipp til luft.
  • Åpning av havområdene ved Jan Mayen for petroleumsvirksomhet. Konsekvenser av regulære utslipp til luft. 

   Solberg, Sverre; Svendby, Tove Marit; Gjerstad, Karl Idar; Liu, Li; Wathne, Bente M.; Skjelkvåle, Brit Lisa; Høgåsen, Tore; Aarrestad, Per Arild; Gjershaug, Jan Ove (NILU OR;32/2012, Research report, 2012)
   Norsk institutt for luftforskning (NILU), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har utredet virkninger på naturmiljøet av utslipp av NOx, SO2 og partikler til luft fra eventuell ...
  • Åpning av havområdene vest for delelinjen i Barentshavet Sør for petroleumsvirksomhet. Konsekvenser av regulære utslipp til luft. 

   Solberg, Sverre; Svendby, Tove Marit; Gjerstad, Karl Idar; Liu, Li; Wathne, Bente M.; Skjelkvåle, Brit Lisa; Høgåsen, Tore; Aarrestad, Per Arild; Gjershaug, Jan Ove (NILU OR;33/2012, Research report, 2012)
   Norsk institutt for luftforskning (NILU), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har utredet virkninger på naturmiljøet av utslipp av NOx, SO2 og partikler til luft fra eventuell ...