• ACID PRECIPITATION LITERATURE REVIEW 1986: EMISSION, TRANSPORT, TRANSFORMATION AND DEPOSITION OF ACIDIC ATMOSPHERIC TRACE SPECIES. 

   Hov, Øystein (NILU OR;34/87, Research report, 1987)
   More than 230 scientific papers on topics related to acid deposition and published in 1986 are referenced and reviewed.
  • Acid preciptation literature review 1987: Emission, transport, transformation and deposition of acidic atmospheric trace species. 

   Hov, Øystein (NILU OR; 64/88, Research report, 1988)
   More than two hundred references from the open and the grey literature in 1987 about emission, atmospheric transport, transformation and deposition of acidic trace species have been compiled and reviewed.
  • AIR POLLUTANTS IN THE ARCTIC. FINAL REPORT OF A RESEARCH PROGRAMME CONDUCTED ON BEHALF OF BRITISH PETROLEUM, LTD. 

   Ottar, Brynjulf; Gotaas, Yngvar; Hov, Øystein; Iversen, Trond; Joranger, Einar; Oehme, Michael; Pacyna, Jozef M; Semb, Arne; Thomas, Wolfgang; Vitols, Valentin (NILU OR;30/86, Research report, 1986)
   The present report gives a survey of the work carried out under an arctic research programme financed by British Petroleum Ltd. during the period 1981-86. The composition and origin of the arctic air pollution has been ...
  • Air pollution models with non-linear chemical reactions. 

   Hov, Øystein; Zlatev, Zahari; Berkowicz, Ruwim; Eliassen, Anton; Prahm, Lars (NILU OR; 7/88, Research report, 1988)
   The coupled, non-linear system of continuity equations for an air pollution model is solved numerically using finite differences, finite elements and pseudospectral methods for the advection term. The accuracy of the ...
  • Arctic atmospheric research on the Zeppelin Mountain (474 m a.s.l.) near Ny-Ålesund on Svalbard (78 0 54'29"N, 11 0 52'53"E). 

   Braathen, Geir Ole; Hov, Øystein; Stordal, Frode (NILU OR;85/90, Research report, 1990)
   A new atmospheric research station is built on the Zeppelin Mountain near Ny-Ålesund on Svalbard. The station is equipped with instruments measuring acid compounds and photochemical oxidants including precursors, greenhouse ...
  • Atmospheric composition in the European Arctic and 30 years of the Zeppelin Observatory, Ny-Ålesund 

   Platt, Stephen Matthew; Hov, Øystein; Berg, Torunn; Breivik, Knut; Eckhardt, Sabine; Eleftheriadis, Konstantinos; Evangeliou, Nikolaos; Fiebig, Markus; Fisher, Rebecca; Hansen, Georg Heinrich; Hansson, Hans-Christen; Heintzenberg, Jost; Hermansen, Ove; Heslin-Rees, Dominic; Holmén, Kim; Hudson, Stephen; Kallenborn, Roland; Krejci, Radovan; Krognes, Terje; Larssen, Steinar; Lowry, David; Myhre, Cathrine Lund; Lunder, Chris Rene; Nisbet, Euan; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Park, Ki-Tae; Pedersen, Christina Alsvik; Pfaffhuber, Katrine Aspmo; Röckmann, Thomas; Schmidbauer, Norbert; Solberg, Sverre; Stohl, Andreas; Ström, Johan; Svendby, Tove Marit; Tunved, Peter; Tørnkvist, Kjersti Karlsen; van der Veen, Carina; Vratolis, Stergios; Jun Yoon, Young; Yttri, Karl Espen; Zieger, Paul; Aas, Wenche; Tørseth, Kjetil (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The Zeppelin Observatory (78.90∘ N, 11.88∘ E) is located on Zeppelin Mountain at 472 m a.s.l. on Spitsbergen, the largest island of the Svalbard archipelago. Established in 1989, the observatory is part of Ny-Ålesund ...
  • Drivhuseffekten og klimautviklingen. Bidrag til den interdepartementale klimautredningen. 

   Blindheim, Johan; Braathen, Geir Ole; Dovland, Harald; Gray, John S.; Hanssen-Bauer, Inger; Hov, Øystein; Isaksen, Ivar S A; Mangerud, Jan; Mork, Martin; Pedersen, Kaare (NILU OR; 21/90, Research report, 1990)
   Utslipp av drivhusgasser som følge av menneskelig aktivitet vil sannsynligvis føre til en effektiv dobling av dagens CO2-konsentrasjon innen år 2030. Ifølge modellberegninger vil dette føre til en global temperaturøkning ...
  • En strategi for utvikling av et satellittbasert varslingssystem for vulkansk aske for norsk luftfart. 

   Tørseth, Kjetil; Hov, Øystein (NILU OR;59/2011, Research report, 2011)
   NILU har fått i oppdrag å utvikle nasjonale satellittbaserte operasjonelle tjenester som kan støtte luftfartsnæringen i fremtiden. Dette dokumentet presenterer a) det nasjonale seminaret som ble avholdt 6. desember 2010, ...
  • FOTOKJEMISKE OKSIDANTER I NEDRE TELEMARK. VIRKNINGEN AV KLOR. 

   Hov, Øystein (NILU OR; 52/83, Research report, 1983)
   Utslippene av klor på Herøya er trolig årsaken til den betydelige fotokjemiske aktiviteten som er observert på Klyve gjennom målinger av PAN sommeren 1982. Modellberegninger viser at reduksjon av NOx-utslippene på Herøya ...
  • FOTOKJEMISKE OKSYDANTER I GRENLAND, MODELLBEREGNINGER. 

   Gram, Frederick; Grønskei, Knut Erik; Horntveth, K.; Hov, Øystein; Isaksen, Ivar S A; Schjoldager, Jørgen (NILU OR; 1/80, Research report, 1980)
   Det er utarbeidet en beregningsmodell for oksydantdannelsen i tre nivåer over hver km 2 av et område. Beregninqene er basert på kjennskap til: 1) Utsiipp av nitrogenoksyder, karbonmonoksyd og 6 spesifiserte hydrokarboner, ...
  • General overview: European Integrated project on Aerosol Cloud Climate and Air Quality interactions (EUCAARI) - integrating aerosol research from nano to global scales 

   Kulmala, Markku; Asmi, Ari; Lappalainen, H. K.; Baltensperger, Urs; Brenguier, Jean-Louis; Facchini, Cristina; Hansson, H.-C.; Hov, Øystein; O'Dowd, Colin; Pöschl, U.; Wiedensohler, A.; Boers, Reinout; Boucher, Olivier; de Leeuw, G.; Denier van der Gon, H.A.C.; Feichter, Johann; Krejci, R.; Laj, P.; Lihavainen, H.; Lohmann, Ulrike; McFiggans, Gordon; Mentel, Thomas; Pilinis, C.; Riipinen, Ilona; Schulz, Michael; Stohl, Andreas; Swietlicki, Erik; Vignati, Elisabetta; Alves, C.; Amann, M.; Ammann, M.; Arabas, Sylvester; Artaxo, P.; Baars, H.; Beddows, D.C.S.; Bergström, R.; Beukes, J. P.; Bilde, Merete; Burkhart, John Faulkner; Canonaco, F.; Clegg, S. L.; Coe, H.; Crumeyrolle, S.; D'Anna, Barbara; Decesari, S.; Gilardoni, S.; Fischer, M.; Fjæraa, Ann Mari; Fountoukis, C.; George, C.; Gomes, L.; Halloran, P.; Hamburger, T.; Harrison, R. M.; Herrmann, H.; Hoffmann, T.; Hoose, Corinna; Hu, M.; Hyvärinen, A.; Hõrrak, U.; Iinuma, Y.; Iversen, Trond; Josipovic, M.; Kanakidou, Maria; Kiendler-Scharr, A.; Kirkevåg, Alf; Kiss, G.; Klimont, Z.; Kolmonen, P.; Komppula, M.; Kristjansson, Jon Egill; Laakso, L.; Laaksonen, A.; Labonnote, L.; Lanz, V. A.; Lehtinen, K. E. J.; Rizzo, L. V.; Makkonen, R.; Manninen, H. E.; McMeeking, G.; Merikanto, J.; Minikin, A.; Mirme, S.; Morgan, W. T.; Nemitz, E.; O'Donnell, D.; Panwar, T. S.; Pawlowska, H.; Petzold, A.; Pienaar, J. J.; Pio, C.; Plass-Duelmer, C.; Prévôt, A. S. H.; Pryor, S.; Reddington, C. L.; Roberts, G.; Rosenfeld, Daniel; Schwarz, J.; Seland, Øyvind; Sellegri, K.; Shen, X. J.; Shiraiwa, M.; Siebert, H.; Sierau, Berko; Simpson, David; Sun, J. Y.; Topping, D.; Tunved, Peter; Vaattovaara, P.; Vakkari, V.; Veefkind, J. P.; Visschedijk, A.; Vuollekoski, H.; Vuolo, R.; Wehner, B.; Wildt, J.; Woodward, S.; Worsnop, D. R.; van Zadelhoff, G.-J.; Zardini, A. A.; Zhang, K.; van Zyl, P. G.; Kerminen, V.-M.; Carslaw, K. S.; Pandis, S. N. (Journal article; Peer reviewed, 2011)
  • Hydrocarbon measurements at rural Birkenes, South Norway, May 1987 - May 1988. 

   Hov, Øystein; Schmidbauer, Norbert; Oehme, Michael (NILU OR; 4/89, Research report, 1989)
   Analysis of spot samples of air taken approx. every second day at a rural site in south Norway for one year showed that alkanes dominated in the samples. Ethane and propane made up about 50% of the total on a C-basis. The ...
  • Instrumentering og innredning av den atmosfærekjemiske forskningsstasjonen på Zeppelin-fjell i Ny-Ålesund. 

   Braathen, Geir Ole; Hov, Øystein (NILU OR;3/89, Research report, 1989)
   Rapporten beskriver et forslag til instrumentering av den atmosfærekjemiske målestasjonen på Zeppelinfjell i Ny-Ålesund på Svalbard. Det tas sikte på permanente målinger av ozon i troposfæren og stratosfæren, og bakkemålinger ...
  • Literature review: Trace gases in the coastal zone. 

   Pacyna, Jozef M; Hov, Øystein (NILU OR; 39/2001, Research report, 2001)
   Exchange of trace gases between the oceans and the atmosphere affects the atmospheric content and cycling of a range of chemical species which are related to climate change, ozone layer depletion, acid deposition, ...
  • Long range transport of oxidants and nitrogen compounds in the atmosphere over Scandinavia. 

   Krognes, Terje; Christensen, Jesper; Heidam, Niels Z.; Manscher, Ole H.; Koskinen, Timo; Lättilä, Heikki; Flatøy, Frode; Hov, Øystein; Areskoug, Hans; Ferm, Martin (NILU OR;35/91, Research report, 1991)
  • LONG RANGE TRANSPORT OF PEROXYACETYLNITRATE TO SCANDINAVIA 

   Hov, Øystein (NILU OR; 30/83, Research report, 1983)
   Model studies and measurements of PAN have been used to analyse the possibility of long-range transport of PAN to Scandinavia. During time periods when air masses accumulate hydrocarbon and nitrogen oxides pollution from ...
  • MÅLINGER AV PEROKSYACETYLNITRAT (PAN) I OSLO OG NEDRE TELEMARK 1980-82 

   Schjoldager, Jørgen; Wathne, Bente M.; Brenna, Dag; Hov, Øystein; Johannessen, Tor; Stige, Leif; Tveita, Bjørn (NILU OR; 27/83, Research report, 1983)
   Målinger av PAN er gjort i Maridalen (Oslo) i 1980-81 og på Klyve (nedre Telemark) i 1982. Høyeste timesverdi var 68 μg/m3 målt på Klyve i 1982. Det var 23 timer med konsentrasjon over 50 μq/m3. Høyeste timesverdi i Maridalen ...
  • MODELLBEREGNING AV LANGTRANSPORT AV FOTOKJEMISKE OKSIDANTER TIL SØR- SKANDINAVIA OG BETYDNINGEN AV UTSLIPPSKONTROLL. 

   Hov, Øystein; Stordal, Frode; Eliassen, Anton (NILU OR; 10/86, Research report, 1986)
   Trajektoriemodellen med atmosfærekjemi utviklet ved NILU, UiO og MI (EMEP) er brukt til å beregne oksidantkonsentrasjonen i 9 ankomstpunkter i Sør-Skandinavia i perioden 26/8-14/9-1980. Beregningene viste at ozonkonsentrasjoner ...
  • MODELLING OF PHOTOCHEMICAL OXIDANTS AND PRECURSORS IN EUROPE 28 MAY-3 JUNE, 1982 

   Hov, Øystein (NILU OR; 71/87, Research report, 1987)
   The Norwegian lagrangian long-range transport model with CBM-X chemistry has been applied to calculate the concentration of ozone and other photochemical oxidants at 14 measuring sites in Europe 28 May - 3 June 1982. ...
  • Non-methane hydrocarbons (NMHC) measured at Birkenes in South Norway, 1988-1993. 

   Solberg, Sverre; Stordal, Frode; Schmidbauer, Norbert; Hov, Øystein (NILU OR;47/93, Research report, 1993)
   This report presents regular measurements of nine light non-methane hydrocarbons at South Norway from 1988- 1993. The average seasonal cycle of the concentrations and episodes are shown. Sector analyses based on trajectories ...