• Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2009-mars 2010. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Andresen, Erik; Arnesen, Kari; Kalvenes, Øyvind; Ofstad, Thor; Rode, Arild; Tønnesen, Dag Arild; Uggerud, Hilde Thelle; Vadset, Marit (NILU OR;35/2010, Research report, 2010)
   Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Dette gir forhøyede konsentrasjoner også på norsk side. Denne rapporten inngår i kartlegging av ...
  • Kollsnes Prosessanlegg i Øygarden. Måleprogram luft- og nedbørkvalitet 2008-2009. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Arnesen, Kari; Bäcklund, Are; Bjerke, Arve; Hansen, Tore; Kalvenes, Øyvind; Manø, Stein; Schmidbauer, Norbert; Tønnesen, Dag Arild; Uggerud, Hilde Thelle; Vadset, Marit (NILU OR; 79/2010, Research report, 2010)
   Norsk institutt for luftforskning (NILU) har utført måleprogram ved Kollsnes prosessanlegg i Øygarden på oppdrag fra Statoil. Dette var et omfattende måleprogram som løp fra desember 2008 - november 2009. To målestasjoner ...
  • Metaller i næringsmidler, kroppspleieprodukter og kosmetikk. Bestemmelse av aluminium, kadmium og barium. 

   Uggerud, Hilde Thelle; Pfaffhuber, Katrine Aspmo; Vadset, Marit; Kalvenes, Øyvind; Hedevang, Elisabeth (NILU OR;16/2011, Research report, 2011)
   Rapporten inneholder resultater fra bestemmelse av aluminium og kadmium i ulike næringsmidler, samt aluminium og barium i diverse kosmetikk og kroppspleieprodukter.