• Hovedflyplass Gardermoen. Luftforurensning ved alternative utbyggings- planer. 

   Grønskei, Knut Erik; Gram, Frederick; Kibsgaard, A. (NILU OR; 10/92, Research report, 1992)
   Utslipp og konsentrasjoner av luftforurensninger fra flytrafikk og veitrafikk i forbindelse med utbygging av hovedflyplass på Gardermoen er beregnet for alternative utbyggingsplaner i år 2000, 2010 og 2020. Halvårsmiddel ...
  • Kart over atmosfærisk avsetning av svovel- og nitrogenforbindelser i Norge. 

   Pedersen, Ulf; Walker, Sam-Erik; Kibsgaard, A. (NILU OR;28/90, Research report, 1990)
   Målinger av svovel- og nitrogenforbindelser i luft og nedbør er benyttet sammen med nedbørsdata fra Det norske meteorologiske institutt til å lage avsetningskart for svovel og nitrogen i Norge. Resultatene presenteres i ...