• UTPRØVING AV TGS/ANSA-METODEN FOR NO2 VED NILU 

      Ladegård, Hans (NILU TN;2/80, Research report, 1980)
      Notatet tar sikte på å belyse TGS/ANSA-metoden for bestemmelse av NO2 angående pålitelighet og anvendbarhet. Gjentatte parallellmålinger er foretatt, samt undersøkelse av absorpsjonseffektivitet. Dessuten er praktiske ...