• Final report: Air quality management feasibility study for Armenia. 

   Randall, Scott; Tønnesen, Dag Arild; Liu, Li (NILU OR;70/2011, Research report, 2011)
   A Feasibility Study has been performed to assess the Air Quality Management (AQM) situation in Armenia for the purpose of potentially preparing a future comprehensive project proposal for establishing an Air Quality ...
  • Mission report. Air quality management feasibility study for Yerevan, Armenia. 

   Liu, Li; Tønnesen, Dag Arild (NILU OR;77/2010, Research report, 2010)
   The report contains information of the air qualityand the air quality monitoring systemin Yerevan, Armenia. The state of the situation of air quality monitoring network in Armenia, including instruments in use,and theparameters ...
  • SO2 Kårstø. Miljøkonsekvenser av økte utslipp. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Høgåsen, Tore; Liu, Li; Tønnesen, Dag Arild; Wathne, Bente M. (NILU OR;49/2011, Research report, 2011)
   Norsk institutt for luftforskning (NILU) har gjort spredningsberegninger av utslipp til luft.
  • Åpning av havområdene ved Jan Mayen for petroleumsvirksomhet. Konsekvenser av regulære utslipp til luft. 

   Solberg, Sverre; Svendby, Tove Marit; Gjerstad, Karl Idar; Liu, Li; Wathne, Bente M.; Skjelkvåle, Brit Lisa; Høgåsen, Tore; Aarrestad, Per Arild; Gjershaug, Jan Ove (NILU OR;32/2012, Research report, 2012)
   Norsk institutt for luftforskning (NILU), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har utredet virkninger på naturmiljøet av utslipp av NOx, SO2 og partikler til luft fra eventuell ...
  • Åpning av havområdene vest for delelinjen i Barentshavet Sør for petroleumsvirksomhet. Konsekvenser av regulære utslipp til luft. 

   Solberg, Sverre; Svendby, Tove Marit; Gjerstad, Karl Idar; Liu, Li; Wathne, Bente M.; Skjelkvåle, Brit Lisa; Høgåsen, Tore; Aarrestad, Per Arild; Gjershaug, Jan Ove (NILU OR;33/2012, Research report, 2012)
   Norsk institutt for luftforskning (NILU), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har utredet virkninger på naturmiljøet av utslipp av NOx, SO2 og partikler til luft fra eventuell ...