• Case study of "Kristiania Kvadraturen" in Oslo. 

   Henriksen, Jan F.; Anda, Odd; Ofstad, Thor (NILU OR; 26/2001, Research report, 2001)
   The old part of Oslo, "Kristiania Kvadraturen", has been used as a case study for the "REACH management tool". The study shows that the CorrCost module in the management tool is able to calculate the corrosion rate, lifetime ...
  • Final report. Experimental Study Investigating Risks of selected Amines (ExSIRA). Task 4: Atmospheric corrosion due to amines. 

   Grøntoft, Terje; Ofstad, Thor (NILU OR;05/2013, Research report, 2013)
   The effect of selected amines on the corrosion of carbon steel and copper was investigated in the laboratory and in the field. The steel and copper samples were exposed to loads of the amines in the laboratory, representing ...
  • Fuktforhold i trevirke i kontakt med Perlite. 

   Henriksen, Jan F.; Ofstad, Thor (NILU OR; 63/97, Research report, 1997)
   Klimaskapsstudier av trevirkets fuktforhold i kontakt med Perlite er gjennomført. Perlite vil forsinke fuktopptak og opptørking ved varierende luftfuktighet. Perlite’s evne til å ta opp vann fra en vanntåke er begrenset. ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2008-mars 2009. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Andresen, Erik; Arnesen, Kari; Hansen, Tore; Ofstad, Thor; Rode, Arild; Sivertsen, Bjarne; Uggerud, Hilde Thelle; Vadset, Marit (NILU OR;27/2009, Research report, 2009)
   En omfattende kartlegging av forekomst og omfang av luftforurensninger langs grensen mot Russland i Sør-Varanger startet i oktober 1988. Måleprogrammet omfatter luftkvalitet, meteorologiske forhold og nedbørkvalitet. I ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2009-mars 2010. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Andresen, Erik; Arnesen, Kari; Kalvenes, Øyvind; Ofstad, Thor; Rode, Arild; Tønnesen, Dag Arild; Uggerud, Hilde Thelle; Vadset, Marit (NILU OR;35/2010, Research report, 2010)
   Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Dette gir forhøyede konsentrasjoner også på norsk side. Denne rapporten inngår i kartlegging av ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2011-mars 2012. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Andresen, Erik; Arnesen, Kari; Nilsson, Lars Ola; Ofstad, Thor; Rode, Arild; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit (NILU OR;25/2012, Research report, 2012)
   Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Dette gir forhøyede konsentrasjoner også på norsk side. Denne rapporten inngår i kartlegging av ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2012 - mars 2013. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Haugsbakk, Ivar; Nilsson, Lars Ola; Ofstad, Thor; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit; Våler, Rita Larsen (NILU OR;42/2013, Research report, 2013)
   Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Dette gir forhøyede konsentrasjoner også på norsk side. Denne rapporten inngår i kartlegging av ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2013-mars 2014. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Haugsbakk, Ivar; Nilsson, Lars Ola; Ofstad, Thor; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit; Våler, Rita Larsen (NILU OR;33/2014, Research report, 2014)
   Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Dette gir forhøyede konsentrasjoner også på norsk side. Denne rapporten inngår i kartlegging av ...
  • Klassifisering av korrosjonsmiljø på NILUs feltstasjoner. 

   Ofstad, Thor; Henriksen, Jan F. (NILU OR; 86/88, Research report, 1988)
   Månedsmiddelverdier for miljødata på månedsbasis og årsbasis er rapportert for feltstasjonene Borregaard, Alvim, Hoff, Vaterland, Oslo, Birkenes, Tananger, Bergen og Svanvik. Rapportperioden er november 1981 til desember ...
  • NILU's feltstasjoner for korrosjon. Miljø- og korrosjonsmålinger 1989. Datarapport. 

   Ofstad, Thor (NILU OR; 76/90, Research report, 1990)
   Korrosjon av Fe, Cu, Zn og Al eksponert 45° mot syd, horisontalt og under tak undersøkes i dette overvåkingsprogrammet. Miljødataene på samtlige 7 feltstasjoner blir også registrert. Denne rapporten inneholder resultatene ...
  • NILUs feltstasjon for korrosjon. Miljø- og korrosjonsmålinger 1991. Datarapport. 

   Ofstad, Thor (NILU OR; 89/92, Research report, 1992)
   Denne rapporten viser klima og korrosjon på NILUs feltstasjoner i året 1991. Rapporten har kun med de påviste verdiene for korrosjon og klima i tabellform og er beregnet vesentlig på NILUs oppdragsgivere.
  • NILUs feltstasjoner for korrosjon. Miljø- og korrosjonsmålinger 1988. Datarapport. 

   Henriksen, Jan F.; Ofstad, Thor (NILU OR; 37/89, Research report, 1989)
   Korrosjon av Fe, Cu, Zn og Al eksponert 45 grader mot syd, horisontalt og under tak undersøkes i dette overvåkingsprogrammet. Miljødataene på samtlige 8 feltstasjoner blir også registrert. Denne rapporten inneholder ...
  • NILUs feltstasjoner for korrosjon. Miljø- og korrosjonsmålinger 1990. Datarapport. 

   Ofstad, Thor (NILU OR; 50/91, Research report, 1991)
   Korrosjon av Fe, Cu, Zn og Al eksponert 450 mot syd, horisontalt og under tak undersøkes i dette overvåkingsprogrammet. Miljødataene på samtlige 6 feltstasjoner blir også registrert. Denne rapporten inneholder resultatene ...
  • NILUs feltstasjoner for korrosjon. Miljø- og korrosjonsmålinger 1992. Datarapport. 

   Ofstad, Thor (NILU OR; 51/93, Research report, 1993)
   Denne rapporten viser klima og korrosjon på NILUs feltstasjoner i året 1992. Rapporten har kun med de påviste verdiene for korrosjon og klima i tabellform og er beregnet vesentlig på NILUs oppdragsgivere.
  • NILUs feltstasjoner for korrosjon. Miljø- og korrosjonsmålinger 1993. 

   Ofstad, Thor (NILU OR; 8/95, Research report, 1995)
   Denne rapporten viser klima og korrosjon på NILUs feltstasjoner i året 1993. Rapporten har kun med de påviste verdiene for korrosjon og klima i tabellform og er beregnet vesentlig på NILUs oppdragsgivere.
  • NILUs feltstasjoner for korrosjon. Miljø- og korrosjonsmålinger 1994. Datarapport. 

   Ofstad, Thor (NILU OR; 3/96, Research report, 1996)
   Denne rapporten viser klima og korrosjon på NILUs feltstasjoner i året 1994. Rapporten har kun med de påviste verdiene for korrosjon og klima i tabellform og er beregnet vesentlig på NILUs oppdragsgivere.
  • NILUs feltstasjoner for korrosjon. Miljø- og korrosjonsmålinger 1995. Datarapport. 

   Ofstad, Thor (NILU OR; 5/97, Research report, 1997)
   Denne rapporten viser klima og korrosjon på NILUs feltstasjoner i året 1994. Rapporten har kun med de påviste verdiene for korrosjon og klima i tabellform og er beregnet vesentlig på NILUs oppdragsgivere.
  • NILUs feltstasjoner for korrosjon. Miljø- og korrosjonsmålinger 1996-1998. Datarapport. 

   Ofstad, Thor (NILU OR;31/2000, Research report, 2000)
   Denne rapporten viser klima og korrosjon på NILUs feltstasjoner i årene 1996-1998. Rapporten har kun med de påviste verdiene for korrosjon og klima i tabellform og er beregnet vesentlig på NILUs oppdragsgivere.
  • NILUs feltstasjoner for korrosjon. Miljø- og korrosjonsmålinger 1999-2001. Datarapport. 

   Ofstad, Thor; Henriksen, Jan F. (NILU OR;04/2003, Research report, 2003)
   Denne rapporten viser klima og korrosjon på NILUs feltstasjoner i årene 1999-2001. Rapporten har kun med de påviste verdiene for korrosjon og klima i tabellform og er beregnet vesentlig på NILUs oppdragsgivere.
  • NILUs feltstasjoner for korrosjon. Miljø- og korrosjonsmålinger 2002-2003. Datarapport. 

   Ofstad, Thor; Henriksen, Jan F. (NILU OR;80/2004, Research report, 2004)
   Denne rapporten viser klima og korrosjon på NILUs feltstasjoner i årene 2002-2003. Rapporten har kun med de påviste verdiene for korrosjon og klima i tabellform og er beregnet vesentlig på NILUs oppdragsgivere.