• Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. Konsekvenser av utslipp til luft. 

   Solberg, Sverre; Knudsen, Svein; Wathne, Bente M.; Høgåsen, Tore; Aarrestad, Per Arild; Reitan, Ole (NILU OR; 14/2008, Research report, 2008)
   Rapporten er en del av ”Helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet”. Konsekvenser av nitrogenavsetning og ozondannelse som følge av luftutslipp for miljøproblemer som forsuring, overgjødsling og ozoneksponering er vurdert.
  • Konsekvenser av utslipp av nitrogenforbindelser til luft fra kraftvarmeverk. Fiborgtangen, Skogn. 

   Knudsen, Svein; Aarrestad, Per Arild; Mc Innes, Harold; Reitan, Ole; Skjelkvåle, Brit Lisa (NILU OR;42/2002, Research report, 2002)
   Norsk institutt for luftforskning (NILU), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har utredet virkningen av utslipp av NOx og NH3 til luft på naturmiljøet fra etkraftvarmeverk ...
  • Konsekvenser av utslipp av NOx til luft fra kraftvarmeverk. Vurdering av tre alternativer. Fiborgtangen, Skogn. 

   Hagen, Leif Otto; Aarrestad, Per Arild; Guerreiro, Cristina; Reitan, Ole; Skjelkvåle, Brit Lisa (NILU OR;32/99, Research report, 1999)
   Norsk institutt for luftforskning (NILU), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har utredet virkningen av utslipp av NOx til luft på naturmiljøet fra et kraftvarmeverk på ...
  • Konsekvensutredning for BKKs gasskraftverk ved Mongstad. 

   Gjerstad, Karl Idar; Golmen, Lars G.; Johnsen, Torbjørn M.; Sundfjord, Arild; Høgåsen, Tore; Wathne, Bente M.; Aarrestad, Per Arild; Reitan, Ole (NILU OR; 42/2007, Research report, 2007)
   Norsk institutt for luftforskning (NILU), Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Norsk institutt for naturforskning (NINA) har utredet virkninger på naturmiljøet av utslipp av NOx, SO2 og MEA til luft og utslipp av ...
  • Oppdatering av regional konsekvensutredning for petroleumsvirksomheten i Nordsjøen. Regulære utslipp til luft - konsekvenser. 

   Knudsen, Svein; Solberg, Sverre; Wathne, Bente M.; Høgåsen, Tore; Magnusson, Jan; Tollefsen, Knut Erik; Aarrestad, Per Arild; Reitan, Ole; Stebel, Kerstin; Walker, Sam-Erik (NILU OR;80/2006, Research report, 2006)
   Rapporten gir oppdaterte effekter av utslipp til luft av nitrogenoksider og PAH fra offshore industrien i Nordsjøen. Rapporten er en del av oppdateringen av den regionale konsekvensutredningen for Nordsjøen.
  • Regional konsekvensutredning for oljevirksomheten i Norskehavet. Utslipp til luft - miljømessige konsekvenser. 

   Solberg, Sverre; Walker, Sam-Erik; Skjelkvåle, Brit Lisa; Høgåsen, Tore; Molvær, Jarle; Larssen, Thorbjørn; Aarrestad, Per Arild; Reitan, Ole (NILU OR;40/2002, Research report, 2002)
   Rapporten er en del av en regional konsekvensutredning for planlagt petroleumsvirksomhet i Norskehavet. Konsekvensene av nitrogenavsetning og ozondannelse som følge av luftutslipp for miljøproblemer som forsuring, ...