• Fysisk bevaring av kulturminner - kunnskapsbehov mot 2020. 

   Dahlin, Elin; Taylor, Joel; Winness, Merete; Grøntoft, Terje (NILU OR;02/2013, Research report, 2013)
   NILU - Norsk institutt for luftforskning og NIKU - Norsk institutt for kulturminneforskning har etter søknad fått støtte av Riksantikvaren til å utarbeide et notat som belyser kunnskapsbehov i Norge relatert til fysisk ...
  • Fysisk bevaring av kulturminner – kunnskapsbehov mot 2020 

   Dahlin, Elin; Taylor, Joel; Winness, Merete; Grøntoft, Terje (NILU OR;2/2013, Research report, 2013)
   NILU - Norsk institutt for luftforskning og NIKU - Norsk institutt for kulturminneforskning har etter søknad fått støtte av Riksantikvaren til å utarbeide et notat som belyser kunnskapsbehov i Norge relatert til fysisk ...