Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorThrane, Karin E.
dc.date.accessioned2020-12-11T12:57:35Z
dc.date.available2020-12-11T12:57:35Z
dc.date.issued1976
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2717488
dc.description.abstractEtter oppdrag fra Miljøverndepartementet har NILU foretatt målinger i luft av bly, kadmium, kvikksølv og klorerte hydrokarboner i bakgrunnsområder i Norge. Målingene fant sted høsten 1974 og våren 1975 ved Birkenes, Lyngør og Vasser. Resultatene fra denne undersøkelsen er i overensstemmelse med de konsentrasjoner som er funnet ved lignende undersøkelser foretatt f.eks. på Grønland, i Sverige og i USA. Måleresultatene viser tydelige tidsvariasjoner. En korrelasjonsanalyse mellom de forskjellige forurensningskomponenter viser at det er gjennomgående dårlig korrelasjon, unntatt for bly og kadmium. For målestasjonen ved Birkenes er det foretatt trajektorieberegninger for luftttransporten, og forurensningsnivået er her tydelig avhengig av hvilke områder luftmassene har passert. Den månedlige gjennomsnittskonsentrasjon, samt standardavvik er beregnet for hver komponent ved de tre målestasjonene. Gjennomsnittskonsentrasjonene varierer, og har nær sammenheng med den fremherskende retning for lufttransporten i måneden. Frekvensfordelingen for bly, kadmium og kvikksølv viser at det er meget liten sannsynlighet for at bakgrunnsnivået i Norge vil overstige de normer som er foreslått i f.eks. Tyskland og USSR. En rekke episoder med høye konsentrasjoner av bly, kadmium og kvikksølv er beskrevet i detalj, med illustrasjon av trajektorieberegningene i hvert enkelt tilfelle. Ved disse episoder har luftmassene kommet direkte fra tettbefolkede områder med mye industri.
dc.language.isonor
dc.publisherNILU
dc.relation.ispartofNILU OR
dc.relation.ispartofseriesNILU OR; 23/76
dc.subjectTilførsel
dc.subjectBakgrunn
dc.subjectLuftforurensning
dc.titleBAKGRUNNSMÅLINGER AV UTVALGTE LUFTFORURENSNINSKOMPONENTER
dc.typeResearch report
dc.rights.holder© NILU
dc.source.issue23/76


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel