Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHov, Øystein
dc.date.accessioned2020-12-11T13:02:37Z
dc.date.available2020-12-11T13:02:37Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.isbn82-7247-674-6
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2717783
dc.description.abstractDet er gjort et overslag som viser at utslippene av ikke-metan hydrokarboner og nitrogenoksider i forbindelse med brenning av gass i fakler i Nordsjøen, sannsynligvis er så små at det er liten mulighet for nevneverdig oksidantdannelse. Utslippsestimater hviler på et usikkert datamateriale, og det foreslås et begrenset måleprogram for hydrokarboner (bl.a. aldehyder) og nitrogenoksider i en røykfane fra en fakkel for å forbedre datagrunnlaget.
dc.language.isonor
dc.publisherNILU
dc.relation.ispartofNILU OR
dc.relation.ispartofseriesNILU OR; 8/86
dc.subjectNaturgass
dc.subjectFakler
dc.subjectOksidanter
dc.titleOKSIDANTDANNELSE I FORBINDELSE MED UTSLIPP FRA BRENNING AV NATURGASS PÅ OLJEFELTENE I NORDSJØEN.
dc.typeResearch report
dc.rights.holder© NILU
dc.source.issue8/86
dc.relation.projectNILU:8434


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel