Now showing items 21-31 of 31

  • Kartframstilling av luftkvalitet til bruk i arealplanlegging. 

   Slørdal, Leiv Håvard; Laupsa, Herdis; Krognes, Terje; Berglen, Tore Flatlandsmo (NILU OR;58/2007, Research report, 2007)
   En arbeidsgruppe ledet av SFT har startet arbeidet med å lage en planretningslinje for luft. Formålet med retningslinjen er å sikre arealplanlegging som forebygger og reduserer lokale luftforurensningsproblemer, slik at ...
  • Kollsnes Prosessanlegg i Øygarden. Måleprogram luft- og nedbørkvalitet 2008-2009. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Arnesen, Kari; Bäcklund, Are; Bjerke, Arve; Hansen, Tore; Kalvenes, Øyvind; Manø, Stein; Schmidbauer, Norbert; Tønnesen, Dag Arild; Uggerud, Hilde Thelle; Vadset, Marit (NILU OR; 79/2010, Research report, 2010)
   Norsk institutt for luftforskning (NILU) har utført måleprogram ved Kollsnes prosessanlegg i Øygarden på oppdrag fra Statoil. Dette var et omfattende måleprogram som løp fra desember 2008 - november 2009. To målestasjoner ...
  • Konsekvenser av utslipp til luft fra Goliat-feltet. Underlag for konsekvensutredning. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Høgåsen, Tore; Knudsen, Svein; Osmundsen, Magne; Sundfjord, Arild; Wathne, Bente M.; Aarrestad, Per Arild (NILU OR;58/2008, Research report, 2008)
   NILU (Norsk institutt for luftforskning) har på oppdrag fra Eni Norge vurdert konsekvensene av utslipp til luft fra aktiviteter på Goliat oljefelt i Finnmark vest i Barentshavet. To forskjellige utbyggingskonseopter/scenarier ...
  • Kvikksølv i grenseområdene Norge - Russland. Målinger av kvikksølv (Hg) i luft og nedbør i grenseområdene mot Russland. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Pfaffhuber, Katrine Aspmo; Uggerud, Hilde Thelle (NILU rapport;36/2018, Research report, 2018)
   I prosjektet ble det utført målinger av kvikksølv (Hg) i luft ved en stasjon og prøvetaking og analyse av Hg i nedbør ved to stasjoner, samt analyse av Hg i 14 storfisk fra Pasvikvassdraget. Måleresultatene for Hg i luft ...
  • Luftkvalitet i Hamar. Måleprogram desember 2010 - juni 2011. 

   Tønnesen, Dag Arild; Berglen, Tore Flatlandsmo (NILU OR;04/2012, Research report, 2012)
   NILU har målt luftforurensning i Hamar sentrum fra desember 2010 til mai 2011. Målingene er sammenlignet med målinger i Lillehammer i samme periode. Konsentrasjoner av NO2 er litt lavere på Hamar enn på Lillehammer. ...
  • Målinger av miljøgifter i luft ved Franzefoss Eide på Sotra og Husøya ved Kristiansund 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Vik, Aasmund Fahre; Mortensen, Tore; Andresen, Erik; Bæk, Kine; Davanger, Kirsten; Enge, Ellen Katrin; Gundersen, Hans; Hanssen, Linda; Harju, Mikael; Nipen, Maja; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Röhler, Laura; Schmidbauer, Norbert; Skaar, Jøran Solnes (NILU rapport;26/2022, Research report, 2022)
   NILU har gjennomført måleprogram for konsentrasjoner i luft ved Franzefoss Gjenvinning AS sine anlegg ved Eide på Sotra og ved Husøya ved Kristiansund. Ved Eide ble det tatt prøver i luft og analysert for prioriterte ...
  • Modelled radiative forcing of the direct aerosol effect with multi-observation evaluation 

   Myhre, Gunnar; Berglen, Tore Flatlandsmo; Johnsrud, M; Hoyle, Christopher; Berntsen, Terje Koren; Christopher, SA; Fahey, DW; Isaksen, Ivar S A; Jones, TA; Kahn, RA; Loeb, N; Quinn, P; Remer, L; Schwarz, JP; Yttri, Karl Espen (Journal article; Peer reviewed, 2009)
  • Ny Hot Oil Heater ved Kollsnes prosessanlegg. Vurdering av utslipp til luft. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Tønnesen, Dag Arild (NILU OR;09/2010, Research report, 2010)
   Utslipp til luft av NOx, CO, SO2og støv er vurdert. Gitt utslipp av disse fire komponentene er CONCX-modellen brukt for å beregne maksimalt timemiddel. Maksimalt timemiddel er så sammenholdt med KLIFs veiledende ...
  • Report on models, model needs and requirements. Contribution to task 5. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Cassiani, Massimo; Karl, Matthias; Knudsen, Svein (NILU OR; 50/2008, Research report, 2008)
   This report gives an overview of models, model processes, and the needs and requirements concerning models to be applied in the project “Amines, emissions to air”. The atmospheric cycle of amines, i.e. emissions, transport, ...
  • SO2 Kårstø. Miljøkonsekvenser av økte utslipp. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Høgåsen, Tore; Liu, Li; Tønnesen, Dag Arild; Wathne, Bente M. (NILU OR;49/2011, Research report, 2011)
   Norsk institutt for luftforskning (NILU) har gjort spredningsberegninger av utslipp til luft.
  • Utslipp, spredning og avsetning av SO2 fra Nikel og Zapoljarnij. En WRF-Chem modellstudie. 

   Engdahl, Bjørg Jenny Kokkvoll; Velken, Anna von Streng; Berglen, Tore Flatlandsmo; Hodnebrog, Øivind; Stordal, Frode (NILU OR;57/2014, Research report, 2014)
   WRF-Chem-modellen har blitt brukt for å studere to episoder med forurensning fra smelteverkene i Nikel og Zapoljarnij, sommerepisoden 2007 og vinteren 2010/11. Meteorologiske inngangsdata fra WRF stemmer bra med analyse ...