Select a community to browse its collections.

 • Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Levanger. Del 1: Kartlegging. 

  Weydahl, Torleif; Teigland, Even Kristian (NILU rapport;13/2022, Research report, 2022)
  Tiltaksutredningen for lokal luftkvalitet i Levanger, del 1 Kartlegging, skal gjøre rede for forurensningssituasjonen og mulige tiltak for å redusere nivået av luftforurensning innenfor kravene i forurensningsforskriften. ...
 • Utslipp av SO2 fra forbruk av fyringsoljer i Norge fordelt på kommuner. 

  Strømsøe, Synne; Knudsen, Tom (NILU TR;75/74, Research report, 1974)
  Denne oversikten er laget som et hjelpemiddel til undersøkelsen av SO2-nivået i norske kommuner. Forbruket av fyringsoljer pr fylke er tatt fra Oljeselskapenes oppgaver over salg m.v., utgitt av Departementet for Handel ...
 • Copper Oxide Nanoparticles Stimulate the Immune Response and Decrease Antioxidant Defense in Mice After Six-Week Inhalation 

  Tulinska, Jana; Mikusova, Miroslava Lehotska; Liskova, Aurelia; Busova, Milena; Masanova, Vlasta; Uhnakova, Iveta; Rollerova, Eva; Alacova, Radka; Krivosikova, Zora; Wsolova, Ladislava; Dusinska, Maria; Horváthová, Mira; Szabova, Michaela; Lukan, Norbert; Stuchlikova, Martina; Kuba, Daniel; Vecera, Zbynek; Coufalik, Pavel; Krumal, Kamil; Alexa, Lukas; Vrlikova, Lucie; Buchtova, Marcela; Dumkova, Jana; Piler, Pavel; Thon, Vojtech; Mikuska, Pavel (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Copper oxide nanoparticles (CuO NPs) are increasingly used in various industry sectors. Moreover, medical application of CuO NPs as antimicrobials also contributes to human exposure. Their toxicity, including toxicity to ...
 • Metodeundersøkelsen i Oslo 1986-87. Måling av NOx , CO og O3. 

  Haugsbakk, Ivar (NILU OR (NILU Oppdragsrapport);49/88, Research report, 1988)
  Denne rapporten er en statistisk bearbeidelse av resultater fra målinger av nitrogenoksider, karbonmonoksid og ozon fra 6 stasjoner i Oslo i perioden august 1986-april 1987. Målestasjonene ble opprettet i forbindelse med ...
 • Impact of 3D cloud structures on the atmospheric trace gas products from UV–Vis sounders – Part 3: Bias estimate using synthetic and observational data 

  Kylling, Arve; Emde, Claudia; Yu, Huan; van Roozendael, Michel; Stebel, Kerstin; Veihelmann, Ben; Mayer, Bernhard (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Three-dimensional (3D) cloud structures may impact atmospheric trace gas products from ultraviolet–visible (UV–Vis) sounders. We used synthetic and observational data to identify and quantify possible cloud-related bias ...

View more