Now showing items 21-30 of 30

  • Ren luft for alle. ExtraStiftelsen project 2019/HE1-263918. 

   Castell, Nuria; Grossberndt, Sonja; Gray, Laura; Fredriksen, Mirjam; Høiskar, Britt Ann Kåstad (NILU report;22/2020, Research report, 2021)
   In 2019, in the framework of Oslo being European Green Capital, NILU invited students from elementary schools to measure air pollution in their neighbourhood, using simple and affordable measuring methods based on paper ...
  • Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen 

   Weydahl, Torleif; Høiskar, Britt Ann Kåstad (NILU rapport;27/2022, Research report, 2022)
   Tiltaksutredningen for lokal luftkvalitet i Bergen med handlings- og beredskapsplan skal bidra til at forurensningsnivået holder seg innenfor kravene i forurensningsforskriften. Tiltaksutredningen omfatter en kartlegging ...
  • Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Stavanger 

   Weydahl, Torleif; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Johnsrud, Mona; Ranheim, Patrick (NILU rapport;17/2020, Research report, 2020)
   Tiltaksutredningen for lokal luftkvalitet i Stavanger, med handlingsplan og tiltak, skal bidra til at forurensningsnivået holder seg innenfor kravene i forurensningsforskriften. I tillegg belyser denne utredningen tiltak ...
  • SAOZ. Bruksanvisning for Realtime-program, Recv476. 

   Høiskar, Britt Ann Kåstad (NILU TR;3/98, Research report, 1998)
   Rapporten gir en innføring i dataprogrammet som styrer SAOZ-instrurnentet. Hensikten med rapporten er å sette personell hos Norsk Polarinstitutt i stand til å starte målinger med SAOZ-instrumentet, samt å kunne utføre ...
  • Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen 

   Høiskar, Britt Ann Kåstad; Sundvor, Ingrid; Johnsrud, Mona; Haug, Tormod Wergeland; Solli, Hilde (NILU rapport;15/2017, Research report, 2017)
   Tiltaksutredningen, med handlingsplan og tiltak, skal bidra til å redusere luftforurensningen til et nivå som tilfredsstiller kravene i forurensningsforskriften. Tiltaksutredningen omfatter en kartlegging av luftkvaliteten ...
  • Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Lørenskog kommune 

   Høiskar, Britt Ann Kåstad; Walker, Sam-Erik; Weydahl, Torleif; Markelj, Miha; Andersen, André; Lopez-Aparicio, Susana; Grythe, Henrik (NILU rapport;32/2022, Research report, 2023)
   NILU – Norsk institutt for luftforskning har, i samarbeid med Transportanalyse AS, utarbeidet en tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Lørenskog. Utredningen er gjennomført på oppdrag av Lørenskog kommune. Tiltaksutredningen ...
  • Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Sarpsborg og Fredrikstad 

   Weydahl, Torleif; Grythe, Henrik; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Svorstøl, Eli-Trine; Haug, Tormod Wergeland (NILU rapport;26/2018, Research report, 2018)
   Tiltaksutredningen omfatter en kartlegging av luftkvaliteten i Fredrikstad og Sarpsborg ved trafikkberegninger og utslipps- ogspredningsberegninger for PM10 og NO2 for dagens situasjon (2016) og framtidig situasjon (2022). ...
  • Tiltaksutredning for luftkvalitet i Oslo og Bærum 2015-2020 

   Høiskar, Britt Ann Kåstad; Sundvor, Ingrid; Strand, Arvid (NILU OR;49/2014, Research report, 2014)
  • Utfasing av oljefyring. Konsentrasjonsbidrag til PM10 og NO2 i Oslo. 

   Tønnesen, Dag Arild; Høiskar, Britt Ann Kåstad (NILU OR;51/2013, Research report, 2013)
   Astma- og Allergiforbundet og NILU - Norsk institutt for luftforskning har gjennomført en studie for å kartlegge hvilke konsekvenser utfasing av oljefyringsanlegg vil ha på lokal luftkvalitet i Oslo. For døgnmiddelverdier ...
  • Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO2 

   Høiskar, Britt Ann Kåstad; Sundvor, Ingrid; Haug, Tormod Wergeland; Solli, Hilde; Sousa Santos, Gabriela; Vogt, Matthias (NILU OR;50/2014, Research report, 2014)
   NILU og Urbanet Analyse AS har på oppdrag fra Statens vegvesen Region Øst kartlagt effekten av ulike trafikkreduserende tiltak med hensyn til å redusere konsentrasjoner av NO2 fra biltrafikk