Now showing items 21-25 of 25

  • Metaller i næringsmidler, kroppspleieprodukter og kosmetikk. Bestemmelse av aluminium, kadmium og barium. 

   Uggerud, Hilde Thelle; Pfaffhuber, Katrine Aspmo; Vadset, Marit; Kalvenes, Øyvind; Hedevang, Elisabeth (NILU OR;16/2011, Research report, 2011)
   Rapporten inneholder resultater fra bestemmelse av aluminium og kadmium i ulike næringsmidler, samt aluminium og barium i diverse kosmetikk og kroppspleieprodukter.
  • Multi-element ICPMS analysis of moss used as biomonitor of air pollutants. 

   Røyset, Oddvar; Vadset, Marit; Johansen, Oddvar; Steinnes, Eiliv (NILU TR; 1/95, Research report, 1995)
   The analysis techniques ICPMS is studied for the determination of major and trace elements in mosses used as biomonitors for atmospheric trace metal deposition. Good accuracy and precision are documented by analysis of ...
  • Sammenligning av målinger av elementer i plantemeteriale med ICP-MS og ICP-AES. 

   Røyset, Oddvar; Vadset, Marit (NILU TR;15/91, Research report, 1991)
   De to analyseteknikkene ICP-MS og ICP-AES ble sammenlignet for bestemmelse av 15 elementer i plantemateriale: Al, B, Ba, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr og Zn. Det ble oppnådd god overensstemmelse mellom de to ...
  • Sporelementer i svevestøv i Oslo. 

   Steinnes, Eiliv; Berg, Torunn; Hagen, Leif Otto; Siegle, Sylviane; Vadset, Marit; Åberg, Göran (NILU TR;05/2003, Research report, 2003)
   Det er gjennomført en uttesting/sammenlikning av forskjellige analysemetoder for elementsammensetning i svevestøvprøver. De metodene som ble brukt var instrumentell neutronaktiveringsanalyse (INAA) ved IFE og induktivt ...
  • Trends, composition, and sources of carbonaceous aerosol at the Birkenes Observatory, northern Europe, 2001–2018 

   Yttri, Karl Espen; Canonaco, Francesco; Eckhardt, Sabine; Evangeliou, Nikolaos; Fiebig, Markus; Gundersen, Hans; Hjellbrekke, Anne-Gunn; Myhre, Cathrine Lund; Platt, Stephen Matthew; Prévôt, André S. H.; Simpson, David; Solberg, Sverre; Surratt, Jason D.; Tørseth, Kjetil; Uggerud, Hilde Thelle; Vadset, Marit; Wan, Xin; Aas, Wenche (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   We present 18 years (2001–2018) of aerosol measurements, including organic and elemental carbon (OC andEC), organic tracers (levoglucosan, arabitol, mannitol, trehalose, glucose, and 2-methyltetrols), trace elements, ...