• Helleristninger i grensebygd, INTERREG IIA, delprosjekt 3A: Kunnskapsutvikling omkring nedbrytning og forvitring, samt utvikling av verneteknikk for bergkunst. 

   Dahlin, Elin; Henriksen, Jan F.; Anda, Odd; Mattsson, Johan; Iden, Kjersti; Åberg, Göran; Bjelland, Torbjørg; Thorseth, Ingunn; Hamnes, Geir Magne; Torssander, Peter (NILU OR;76/99, Research report, 1999)
   I områdene Østfold i Norge og Bohuslån i Sverige er det bevart en rekke helleristningsfelt fra bronsealderen. Naturlige og antropogene kilder har forårsaket en akselererende nedbrytning av regionens bergkunst, og flere av ...
  • Miljøovervåking av bergkunstfeltet på Ekeberg, Oslo. 

   Dahlin, Elin; Elvedal, Unni; Henriksen, Jan F.; Anda, Odd; Mattsson, Johan; Iden, Kjersti; Åberg, Göran (NILU OR;22/98, Research report, 1998)
   Rapporten presenterer resultater av en miljøovervåking av bergkunstfeltet på Ekeberg, Oslo. Prosjektet har kartlagt og vurdert belastningen fra kjemiske, fysiske og biologiske nedbrytningsfaktorer. Resultatene viser at ...
  • Sporelementer i svevestøv i Oslo. 

   Steinnes, Eiliv; Berg, Torunn; Hagen, Leif Otto; Siegle, Sylviane; Vadset, Marit; Åberg, Göran (NILU TR;05/2003, Research report, 2003)
   Det er gjennomført en uttesting/sammenlikning av forskjellige analysemetoder for elementsammensetning i svevestøvprøver. De metodene som ble brukt var instrumentell neutronaktiveringsanalyse (INAA) ved IFE og induktivt ...