• Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet 2020. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Hak, Claudia; Andresen, Erik (NILU rapport;6/2021, Research report, 2021)
   Smelteverkene i nordvest-Russland slapp ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirket luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt i ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet 2021. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Hak, Claudia; Andresen, Erik (NILU rapport;22/2022, Research report, 2022)
   Smelteverkene i nordvest-Russland slapp tidligere ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirket luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Smelteverket i Nikel stengte ned 23. desember 2020 og ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet kalenderåret 2016. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Svendby, Tove Marit; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit; Våler, Rita Larsen (NILU rapport;32/2017, Research report, 2017)
   Smelteverkene i NV-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirker luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt på Svanvik ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2008-mars 2009. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Andresen, Erik; Arnesen, Kari; Hansen, Tore; Ofstad, Thor; Rode, Arild; Sivertsen, Bjarne; Uggerud, Hilde Thelle; Vadset, Marit (NILU OR;27/2009, Research report, 2009)
   En omfattende kartlegging av forekomst og omfang av luftforurensninger langs grensen mot Russland i Sør-Varanger startet i oktober 1988. Måleprogrammet omfatter luftkvalitet, meteorologiske forhold og nedbørkvalitet. I ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2009-mars 2010. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Andresen, Erik; Arnesen, Kari; Kalvenes, Øyvind; Ofstad, Thor; Rode, Arild; Tønnesen, Dag Arild; Uggerud, Hilde Thelle; Vadset, Marit (NILU OR;35/2010, Research report, 2010)
   Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Dette gir forhøyede konsentrasjoner også på norsk side. Denne rapporten inngår i kartlegging av ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2011-mars 2012. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Andresen, Erik; Arnesen, Kari; Nilsson, Lars Ola; Ofstad, Thor; Rode, Arild; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit (NILU OR;25/2012, Research report, 2012)
   Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Dette gir forhøyede konsentrasjoner også på norsk side. Denne rapporten inngår i kartlegging av ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2012 - mars 2013. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Haugsbakk, Ivar; Nilsson, Lars Ola; Ofstad, Thor; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit; Våler, Rita Larsen (NILU OR;42/2013, Research report, 2013)
   Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Dette gir forhøyede konsentrasjoner også på norsk side. Denne rapporten inngår i kartlegging av ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2013-mars 2014. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Haugsbakk, Ivar; Nilsson, Lars Ola; Ofstad, Thor; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit; Våler, Rita Larsen (NILU OR;33/2014, Research report, 2014)
   Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Dette gir forhøyede konsentrasjoner også på norsk side. Denne rapporten inngår i kartlegging av ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2014-mars 2015. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Nilsson, Lars Ola; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit (NILU OR;21/2015, Research report, 2015)
   Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Dette gir forhøyede konsentrasjoner også på norsk side. Denne rapporten inngår i kartlegging av ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2015-mars 2016. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Nilsson, Lars Ola; Svendby, Tove Marit; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit; Våler, Rita Larsen (NILU rapport;16/2016, Research report, 2016)
   Smelteverkene i NV-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirker luft-og nedbørkvalitet i grenseområdet. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt på Svanvik ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2017. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit; Våler, Rita Larsen (NILU rapport;14/2018, Research report, 2018)
   Smelteverkene i NV-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirker luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt i ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2018. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik (NILU rapport;15/2019, Research report, 2019)
   Smelteverkene i NV-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirker luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt i ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2019. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik (NILU rapport;18/2020, Research report, 2020)
   Smelteverkene i nordvest-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirker luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt i ...
  • Kollsnes Prosessanlegg i Øygarden. Måleprogram luft- og nedbørkvalitet 2008-2009. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Arnesen, Kari; Bäcklund, Are; Bjerke, Arve; Hansen, Tore; Kalvenes, Øyvind; Manø, Stein; Schmidbauer, Norbert; Tønnesen, Dag Arild; Uggerud, Hilde Thelle; Vadset, Marit (NILU OR; 79/2010, Research report, 2010)
   Norsk institutt for luftforskning (NILU) har utført måleprogram ved Kollsnes prosessanlegg i Øygarden på oppdrag fra Statoil. Dette var et omfattende måleprogram som løp fra desember 2008 - november 2009. To målestasjoner ...
  • Målinger av miljøgifter i luft ved Franzefoss Eide på Sotra og Husøya ved Kristiansund 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Vik, Aasmund Fahre; Mortensen, Tore; Andresen, Erik; Bæk, Kine; Davanger, Kirsten; Enge, Ellen Katrin; Gundersen, Hans; Hanssen, Linda; Harju, Mikael; Nipen, Maja; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Röhler, Laura; Schmidbauer, Norbert; Skaar, Jøran Solnes (NILU rapport;26/2022, Research report, 2022)
   NILU har gjennomført måleprogram for konsentrasjoner i luft ved Franzefoss Gjenvinning AS sine anlegg ved Eide på Sotra og ved Husøya ved Kristiansund. Ved Eide ble det tatt prøver i luft og analysert for prioriterte ...
  • Målinger av SO2 i omgivelsene til Elkem Carbon og REC Solar. Januar 2020 – desember 2020. 

   Hak, Claudia; Teigland, Even Kristian; Andresen, Erik (NILU rapport;10/2021, Research report, 2021)
   På oppdrag fra Elkem Carbon AS har NILU utført målinger av SO2 i omgivelsene til Elkem Carbon og REC Solar i Vågsbygd (Kristiansand kommune). Bedriftene ble pålagt av Miljødirektoratet å gjennomføre SO2-målinger i ...
  • Målinger av SO2 i omgivelsene til Elkem Carbon og REC Solar. Januar 2021 – desember 2021. 

   Hak, Claudia; Teigland, Even Kristian; Andresen, Erik (NILU rapport;6/2022, Research report, 2022)
   På oppdrag fra Elkem Carbon AS har NILU utført målinger av SO2 i omgivelsene til Elkem Carbon og REC Solar i Vågsbygd (Kristiansand kommune). Elkem Carbon har i sin tillatelse fra Miljødirektoratet krav om å gjennomføre ...
  • Målinger av SO2 i omgivelsene til Elkem Carbon og REC Solar. Januar 2022 – desember 2022. 

   Hak, Claudia; Stensrød, Anna Maria Røyset; Andresen, Erik (NILU rapport;5/2023, Research report, 2023)
   På oppdrag fra Elkem Carbon AS har NILU utført målinger av SO2 i omgivelsene til Elkem Carbon og REC Solar i Vågsbygd (Kristiansand kommune). Elkem Carbon har i sin tillatelse fra Miljødirektoratet krav om å gjennomføre ...
  • Prøvetaking av PM10 i omgivelsene til Brevik bru. 22. sept – 5. okt 2021. 

   Hak, Claudia; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik; Teigland, Even Kristian; Mortensen, Tore (NILU rapport;2/2022, Research report, 2022)
   NILU – Norsk institutt for luftforskning har, på oppdrag fra Statens vegvesen – Drift og vedlikehold sør, utført prøvetaking av PM10 i luft i omgivelsene til Brevik bru mellom Brevik og Stathelle. Målingene ble utført med ...