• BHT i kosmetiske produkter. 

   Schlabach, Martin; Dye, Christian; Gundersen, Hans; Enge, Ellen Katrin; Mariussen, Espen (NILU OR;35/2005, Research report, 2005)
   På oppdrag av Mattilsynet, Nasjonalt senter, Sandnes har Norsk institutt for luftforskning (NILU) kartlagt forekomsten av BHT i forskjellige kosmetiske produkter. Alle prøvene ble tatt av Mattilsynet. BHT brukes som ...
  • Målinger av miljøgifter i luft ved Franzefoss Eide på Sotra og Husøya ved Kristiansund 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Vik, Aasmund Fahre; Mortensen, Tore; Andresen, Erik; Bæk, Kine; Davanger, Kirsten; Enge, Ellen Katrin; Gundersen, Hans; Hanssen, Linda; Harju, Mikael; Nipen, Maja; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Röhler, Laura; Schmidbauer, Norbert; Skaar, Jøran Solnes (NILU rapport;26/2022, Research report, 2022)
   NILU har gjennomført måleprogram for konsentrasjoner i luft ved Franzefoss Gjenvinning AS sine anlegg ved Eide på Sotra og ved Husøya ved Kristiansund. Ved Eide ble det tatt prøver i luft og analysert for prioriterte ...
  • Rainfall drives atmospheric ice-nucleating particles in the coastal climate of southern Norway 

   Conen, Franz; Eckhardt, Sabine; Gundersen, Hans; Stohl, Andreas; Yttri, Karl Espen (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  • Trends, composition, and sources of carbonaceous aerosol at the Birkenes Observatory, northern Europe, 2001–2018 

   Yttri, Karl Espen; Canonaco, Francesco; Eckhardt, Sabine; Evangeliou, Nikolaos; Fiebig, Markus; Gundersen, Hans; Hjellbrekke, Anne-Gunn; Myhre, Cathrine Lund; Platt, Stephen Matthew; Prévôt, André S. H.; Simpson, David; Solberg, Sverre; Surratt, Jason D.; Tørseth, Kjetil; Uggerud, Hilde Thelle; Vadset, Marit; Wan, Xin; Aas, Wenche (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   We present 18 years (2001–2018) of aerosol measurements, including organic and elemental carbon (OC andEC), organic tracers (levoglucosan, arabitol, mannitol, trehalose, glucose, and 2-methyltetrols), trace elements, ...