• Aerosol-cloud interaction inferred from MODIS satellite data and global aerosol models 

   Myhre, Gunnar; Stordal, Frode; Johnsrud, M; Kaufman, YJ; Rosenfeld, D; Storelvmo, Trude; Kristjansson, Jon Egill; Berntsen, Terje Koren; Myhre, A; Isaksen, Ivar S A (Journal article; Peer reviewed, 2007)
  • Atmospheric methane evolution the last 40 years 

   Dalsøren, Stig Bjørløw; Myhre, Cathrine Lund; Myhre, Gunnar; Gomez-Pelaez, Angel J.; Søvde, Ole Amund; Isaksen, Ivar S A; Weiss, Ray F.; Harth, Christina M. (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  • Atmospheric Ozone and Methane in a Changing Climate 

   Isaksen, Ivar S A; Berntsen, Terje Koren; Dalsøren, Stig Bjørløw; Eleftheratos, K.; Orsolini, Yvan; Rognerud, Bjørg; Stordal, Frode; Søvde, Ole Amund; Zerefos, C; Holmes, Chris D. (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  • Drivhuseffekten og klimautviklingen. Bidrag til den interdepartementale klimautredningen. 

   Blindheim, Johan; Braathen, Geir Ole; Dovland, Harald; Gray, John S.; Hanssen-Bauer, Inger; Hov, Øystein; Isaksen, Ivar S A; Mangerud, Jan; Mork, Martin; Pedersen, Kaare (NILU OR; 21/90, Research report, 1990)
   Utslipp av drivhusgasser som følge av menneskelig aktivitet vil sannsynligvis føre til en effektiv dobling av dagens CO2-konsentrasjon innen år 2030. Ifølge modellberegninger vil dette føre til en global temperaturøkning ...
  • FOTOKJEMISKE OKSYDANTER I GRENLAND, MODELLBEREGNINGER. 

   Gram, Frederick; Grønskei, Knut Erik; Horntveth, K.; Hov, Øystein; Isaksen, Ivar S A; Schjoldager, Jørgen (NILU OR; 1/80, Research report, 1980)
   Det er utarbeidet en beregningsmodell for oksydantdannelsen i tre nivåer over hver km 2 av et område. Beregninqene er basert på kjennskap til: 1) Utsiipp av nitrogenoksyder, karbonmonoksyd og 6 spesifiserte hydrokarboner, ...
  • Modelled radiative forcing of the direct aerosol effect with multi-observation evaluation 

   Myhre, Gunnar; Berglen, Tore Flatlandsmo; Johnsrud, M; Hoyle, Christopher; Berntsen, Terje Koren; Christopher, SA; Fahey, DW; Isaksen, Ivar S A; Jones, TA; Kahn, RA; Loeb, N; Quinn, P; Remer, L; Schwarz, JP; Yttri, Karl Espen (Journal article; Peer reviewed, 2009)
  • Norwegian EUROTRAC Participation 1986-1990. 

   Hov, Øystein; Stordal, Frode; Schmidbauer, Norbert; Hermansen, Ove; Braathen, Geir Ole; Pacyna, Jozef M; Nielsen, Claus; Isaksen, Ivar S A; Berntsen, Terje; Jonson, Jan Eyof; Berge, Erik; Flatøy, Frode (NILU OR;17/91, Research report, 1991)
   The Norwegian scientific participation in the Eureka project EUROTRAC 1986-1990 is documented in the report. The main Norwegian activity is centered within TOR (Tropospheric Ozone Research) where measurements are carried. ...
  • OMSETNING AV SVOVEL OG NITROGEN I ATMOSFÆREN 

   Jerre, Jon; Hov, Øystein; Isaksen, Ivar S A (NILU OR; 16/83, Research report, 1983)
   Det er undersøkt hvordan forandringer av engelske utslipp av svoveldioksyd, nitrogenoksyder og hydrokarboner kan påvirke avsetningen av svovel og nitrogenkomponenter over Sør-Skandinavia. Beregningene viser at en 25% ...
  • Reconciliation of essential process parameters for an enhanced predictability of Arctic stratospheric ozone loss and its climate interactions (RECONCILE): activities and results 

   von Hobe, Marc; Bekki, S.; Borrmann, S.; Cairo, F.; D'Amato, F.; Di Donfrancesco, G; Dörnbrack, A.; Ebersoldt, A.; Ebert, M.; Emde, C.; Engel, I.; Ern, Manfred; Frey, W.; Genco, S.; Griessbach, S.; Grooß, J.-U.; Gulde, T.; Günther, G.; Hösen, E.; Hoffmann, L.; Homonnai, V.; Hoyle, Christopher; Isaksen, Ivar S A; Jackson, D.R.; Jánosi, I. M.; Jones, R.L.; Kandler, K; Kalicinsky, C.; Keil, A.; Khaykin, S. M.; Khosrawi, F.; Kivi, R.; Kuttippurath, J.; Laube, J. C.; Lefevre, F; Lehmann, R.; Ludmann, S.; Luo, BP; Marchand, M.; Meyer, J.; Mitev, V; Molleker, S.; Müller, R.; Oelhaf, H.; Olschewski, F.; Orsolini, Yvan; Peter, T.; Pfeilsticker, K.; Piesch, C.; Pitts, Mike C.; Poole, Lamont R.; Pope, F. D.; Ravegnani, F.; Rex, M.; Riese, M.; Rockmann, T; Rognerud, Bjørg; Roiger, A.; Rolf, C.; Santee, M. L.; Scheibe, M; Schiller, C.; Schlager, H.; Siciliani de Cumis, M.; Sitnikov, N.; Søvde, Ole Amund; Spang, R.; Spelten, N.; Stordal, Frode; Sumińska-Ebersoldt, O.; Ulanovski, A.; Ungermann, J.; Viciani, S.; Volk, C.M.; vom Scheidt, M.; von der Gathen, P.; Walker, K.; Wegner, T.; Weigel, R.; Weinbuch, S.; Wetzel, G.; Wienhold, F. G.; Wohltmann, I.; Woiwode, W.; Young, I. A. K.; Yushkov, V.; Zobrist, B.; Stroh, F. (Journal article; Peer reviewed, 2013)