• Målinger av miljøgifter i luft ved Franzefoss Eide på Sotra og Husøya ved Kristiansund 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Vik, Aasmund Fahre; Mortensen, Tore; Andresen, Erik; Bæk, Kine; Davanger, Kirsten; Enge, Ellen Katrin; Gundersen, Hans; Hanssen, Linda; Harju, Mikael; Nipen, Maja; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Röhler, Laura; Schmidbauer, Norbert; Skaar, Jøran Solnes (NILU rapport;26/2022, Research report, 2022)
   NILU har gjennomført måleprogram for konsentrasjoner i luft ved Franzefoss Gjenvinning AS sine anlegg ved Eide på Sotra og ved Husøya ved Kristiansund. Ved Eide ble det tatt prøver i luft og analysert for prioriterte ...
  • Prøvetaking av PM10 i omgivelsene til Brevik bru. 22. sept – 5. okt 2021. 

   Hak, Claudia; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik; Teigland, Even Kristian; Mortensen, Tore (NILU rapport;2/2022, Research report, 2022)
   NILU – Norsk institutt for luftforskning har, på oppdrag fra Statens vegvesen – Drift og vedlikehold sør, utført prøvetaking av PM10 i luft i omgivelsene til Brevik bru mellom Brevik og Stathelle. Målingene ble utført med ...