• Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Stavanger 

   Weydahl, Torleif; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Johnsrud, Mona; Ranheim, Patrick (NILU rapport;17/2020, Research report, 2020)
   Tiltaksutredningen for lokal luftkvalitet i Stavanger, med handlingsplan og tiltak, skal bidra til at forurensningsnivået holder seg innenfor kravene i forurensningsforskriften. I tillegg belyser denne utredningen tiltak ...
  • Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Tromsø 

   Weydahl, Torleif; Walker, Sam-Erik; Johnsrud, Mona; Vo, Dam Thanh; Ranheim, Patrick (NILU rapport;26/2019, Research report, 2019)
   Tiltaksutredningen, med handlingsplan og tiltak, skal bidra til å redusere luftforurensningen til et nivå som tilfredsstiller kravene i forurensningsforskriften. Tiltaksutredningen omfatter en kartlegging av luftkvaliteten ...