• Beregning av luftkvalitet ved Bjørnheimveien 26 

   Tønnesen, Dag Arild; Weydahl, Torleif (NILU rapport;15/2021, Research report, 2021)
   NILU har blitt engasjert av Prem Partners II A/S for å vurdere utbredelse av luftsoner for dagens situasjon og en framtidig situasjon med foreslått boligblokk i Bjørnheimveien 26. Det er anvendt en Gaussisk spredningsmodell ...
  • Decoupling Emission Reductions and Trade-Offs of Policies in Norway Based on a Bottom-Up Traffic Emission Model 

   Grythe, Henrik; Lopez-Aparicio, Susana; Høyem, Harald; Weydahl, Torleif (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The way Norway is spearheading electrification in the transport sector is of global interest. In this study, we used the Norwegian Emissions from Road Vehicle Exhaust (NERVE) model, a bottom-up high-resolution traffic ...
  • Finnfjord AS. Oppdaterte spredningsberegninger av utslipp til luft. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Markelj, Miha; Weydahl, Torleif; Svendby, Tove Marit; Grythe, Henrik; Tønnesen, Dag (NILU rapport;2/2023, Research report, 2023)
   NILU har vurdert spredning av utslipp til luft fra Finnfjord AS sitt smelteverk ved Finnsnes. Bakgrunnen er oppdaterte krav fra Miljødirektoratet. Fokus i studien er på NOx, SO2 og støv/partikler. Det er utført lokale ...
  • NERVE - Utslipsmodell for veitrafikk. Dokumentasjon av beregningsmodell for klimagassutslipp i norske kommuner. 

   Weydahl, Torleif; Grythe, Henrik; Haug, Tormod Wergeland; Høyem, Harald (NILU rapport;28/2018, Research report, 2018)
   NILU og Urbanet Analyse har på oppdrag fra Miljødirektoratet utviklet modellen NERVE («Norwegian Emissions from Road Vehicle Exhaust») for klimagassutslipp fra veitrafikken i norske kommuner. NERVE beregner klimagassutslipp ...
  • Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen 

   Weydahl, Torleif; Høiskar, Britt Ann Kåstad (NILU rapport;27/2022, Research report, 2022)
   Tiltaksutredningen for lokal luftkvalitet i Bergen med handlings- og beredskapsplan skal bidra til at forurensningsnivået holder seg innenfor kravene i forurensningsforskriften. Tiltaksutredningen omfatter en kartlegging ...
  • Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Drammen 

   Weydahl, Torleif; Markelj, Miha; Høyem, Harald (NILU rapport;9/2023, Research report, 2023)
   NILU – Norsk institutt for luftforskning har, i samarbeid med Asplan Viak AS, utarbeidet en tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Drammen kommune. Tiltaksutredningen omfatter en kartlegging av luftkvaliteten i Drammen ...
  • Revidert tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Stavanger 

   Weydahl, Torleif; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Johnsrud, Mona; Ranheim, Patrick (NILU rapport;17/2020, Research report, 2020)
   Tiltaksutredningen for lokal luftkvalitet i Stavanger, med handlingsplan og tiltak, skal bidra til at forurensningsnivået holder seg innenfor kravene i forurensningsforskriften. I tillegg belyser denne utredningen tiltak ...
  • Spredningsberegninger av luftforurensning fra Årdal Metallverk 

   Weydahl, Torleif (NILU rapport;29/2021, Research report, 2021)
   Rapporten presenterer oppdaterte spredningsberegninger for utslipp til luft fra Årdal Metallverk i Øvre Årdal. Utslippene er hentet fra utslippstillatelsen som en vurdering av «worst-case». Det er beregnet bakkekonsentrasjoner ...
  • Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Levanger. Del 1: Kartlegging. 

   Weydahl, Torleif; Teigland, Even Kristian (NILU rapport;13/2022, Research report, 2022)
   Tiltaksutredningen for lokal luftkvalitet i Levanger, del 1 Kartlegging, skal gjøre rede for forurensningssituasjonen og mulige tiltak for å redusere nivået av luftforurensning innenfor kravene i forurensningsforskriften. ...
  • Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Lørenskog kommune 

   Høiskar, Britt Ann Kåstad; Walker, Sam-Erik; Weydahl, Torleif; Markelj, Miha; Andersen, André; Lopez-Aparicio, Susana; Grythe, Henrik (NILU rapport;32/2022, Research report, 2023)
   NILU – Norsk institutt for luftforskning har, i samarbeid med Transportanalyse AS, utarbeidet en tiltaksutredning for bedre luftkvalitet i Lørenskog. Utredningen er gjennomført på oppdrag av Lørenskog kommune. Tiltaksutredningen ...
  • Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Sarpsborg og Fredrikstad 

   Weydahl, Torleif; Grythe, Henrik; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Svorstøl, Eli-Trine; Haug, Tormod Wergeland (NILU rapport;26/2018, Research report, 2018)
   Tiltaksutredningen omfatter en kartlegging av luftkvaliteten i Fredrikstad og Sarpsborg ved trafikkberegninger og utslipps- ogspredningsberegninger for PM10 og NO2 for dagens situasjon (2016) og framtidig situasjon (2022). ...
  • Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Tromsø 

   Weydahl, Torleif; Walker, Sam-Erik; Johnsrud, Mona; Vo, Dam Thanh; Ranheim, Patrick (NILU rapport;26/2019, Research report, 2019)
   Tiltaksutredningen, med handlingsplan og tiltak, skal bidra til å redusere luftforurensningen til et nivå som tilfredsstiller kravene i forurensningsforskriften. Tiltaksutredningen omfatter en kartlegging av luftkvaliteten ...
  • Utslipp til luft fra Boliden Odda AS. Reviderte spredningsberegninger og konsekvensvurderinger av økte utslipp. 

   Weydahl, Torleif; Svendby, Tove Marit (NILU rapport;1/2022, Research report, 2022)
   NILU - Norsk Institutt for luftforskning har på oppdrag for Boliden Odda AS, utført sprednings- og avsetningsberegninger i forbindelse med utslipp fra sinkproduksjonsanlegget. Studien beregner luftkonsentrasjon og avsetning ...
  • Utslipp til luft fra Boliden Odda AS. Spredningsberegninger og konsekvensvurderinger av økte utslipp. 

   Weydahl, Torleif; Svendby, Tove Marit (NILU rapport;3/2019, Research report, 2019)
   NILU - Norsk Institutt for luftforskning har på oppdrag for Boliden Odda AS, utført sprednings- og avsetningsberegninger i forbindelse med utslipp fra sinkproduksjonsanlegget. Studien beregner luftkonsentrasjon og avsetning ...