• Beregning av utslipp til luft og spredning fra Shells raffineri ved Sola. Bidrag til Kreftregisterets Sola-prosjekt. 

   Gjerstad, Karl Idar; Berglen, Tore Flatlandsmo (NILU OR; 27/2008, Research report, 2008)
   Norsk institutt for luftforskning (NILU) har på oppdrag fra Kreftregisteret utført spredningsberegninger for Shells raffineri ved Sola. Raffineriet var i drift fra 1967-200 og slapp ut VOC (deriblant benzen), partikler, ...
  • Equinor Mongstad. Spredningsberegninger av utslipp til luft. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Svendby, Tove Marit; Tønnesen, Dag Arild; Solberg, Sverre (NILU rapport;3/2020, Research report, 2020)
   NILU har vurdert spredning av utslipp til luft fra Mongstad raffineri. Bakgrunnen er krav fra Miljødirektoratet i forbindelse med ny virksomhetstillatelse. Fokus i studien er på NOx, SOx og støv/partikler. Timemiddelkons ...
  • Finnfjord AS. Oppdaterte spredningsberegninger av utslipp til luft. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Markelj, Miha; Weydahl, Torleif; Svendby, Tove Marit; Grythe, Henrik; Tønnesen, Dag (NILU rapport;2/2023, Research report, 2023)
   NILU har vurdert spredning av utslipp til luft fra Finnfjord AS sitt smelteverk ved Finnsnes. Bakgrunnen er oppdaterte krav fra Miljødirektoratet. Fokus i studien er på NOx, SO2 og støv/partikler. Det er utført lokale ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet 2020. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Hak, Claudia; Andresen, Erik (NILU rapport;6/2021, Research report, 2021)
   Smelteverkene i nordvest-Russland slapp ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirket luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt i ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet 2021. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Hak, Claudia; Andresen, Erik (NILU rapport;22/2022, Research report, 2022)
   Smelteverkene i nordvest-Russland slapp tidligere ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirket luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Smelteverket i Nikel stengte ned 23. desember 2020 og ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet kalenderåret 2016. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Svendby, Tove Marit; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit; Våler, Rita Larsen (NILU rapport;32/2017, Research report, 2017)
   Smelteverkene i NV-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirker luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt på Svanvik ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2007-mars 2008. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Sivertsen, Bjarne; Arnesen, Kari (NILU OR;68/2008, Research report, 2008)
   En omfattende kartlegging av forekomst og omfang av luftforurensninger langs grensen mot Russland i Sør-Varanger startet i oktober 1988. Måleprogrammet omfatter luftkvalitet, meteorologiske forhold og nedbørkvalitet. I ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2008-mars 2009. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Andresen, Erik; Arnesen, Kari; Hansen, Tore; Ofstad, Thor; Rode, Arild; Sivertsen, Bjarne; Uggerud, Hilde Thelle; Vadset, Marit (NILU OR;27/2009, Research report, 2009)
   En omfattende kartlegging av forekomst og omfang av luftforurensninger langs grensen mot Russland i Sør-Varanger startet i oktober 1988. Måleprogrammet omfatter luftkvalitet, meteorologiske forhold og nedbørkvalitet. I ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2009-mars 2010. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Andresen, Erik; Arnesen, Kari; Kalvenes, Øyvind; Ofstad, Thor; Rode, Arild; Tønnesen, Dag Arild; Uggerud, Hilde Thelle; Vadset, Marit (NILU OR;35/2010, Research report, 2010)
   Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Dette gir forhøyede konsentrasjoner også på norsk side. Denne rapporten inngår i kartlegging av ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2010-mars 2011. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Arnesen, Kari; Rode, Arild; Tønnesen, Dag Arild (NILU OR;31/2011, Research report, 2011)
   Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Dette gir forhøyede konsentrasjoner også på norsk side. Denne rapporten inngår i kartlegging av ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2011-mars 2012. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Andresen, Erik; Arnesen, Kari; Nilsson, Lars Ola; Ofstad, Thor; Rode, Arild; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit (NILU OR;25/2012, Research report, 2012)
   Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Dette gir forhøyede konsentrasjoner også på norsk side. Denne rapporten inngår i kartlegging av ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2012 - mars 2013. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Haugsbakk, Ivar; Nilsson, Lars Ola; Ofstad, Thor; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit; Våler, Rita Larsen (NILU OR;42/2013, Research report, 2013)
   Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Dette gir forhøyede konsentrasjoner også på norsk side. Denne rapporten inngår i kartlegging av ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2013-mars 2014. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Haugsbakk, Ivar; Nilsson, Lars Ola; Ofstad, Thor; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit; Våler, Rita Larsen (NILU OR;33/2014, Research report, 2014)
   Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Dette gir forhøyede konsentrasjoner også på norsk side. Denne rapporten inngår i kartlegging av ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2014-mars 2015. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Nilsson, Lars Ola; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit (NILU OR;21/2015, Research report, 2015)
   Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Dette gir forhøyede konsentrasjoner også på norsk side. Denne rapporten inngår i kartlegging av ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2015-mars 2016. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Nilsson, Lars Ola; Svendby, Tove Marit; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit; Våler, Rita Larsen (NILU rapport;16/2016, Research report, 2016)
   Smelteverkene i NV-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirker luft-og nedbørkvalitet i grenseområdet. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt på Svanvik ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2017. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit; Våler, Rita Larsen (NILU rapport;14/2018, Research report, 2018)
   Smelteverkene i NV-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirker luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt i ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2018. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik (NILU rapport;15/2019, Research report, 2019)
   Smelteverkene i NV-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirker luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt i ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2019. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik (NILU rapport;18/2020, Research report, 2020)
   Smelteverkene i nordvest-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirker luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt i ...
  • Health and environmental impacts in the Norwegian border area related to local Russian industrial emissions. Knowledge status. 

   Sandanger, Torkjel M; Anda, Erik Eik; Berglen, Tore Flatlandsmo; Evenset, Anita; Christensen, Guttorm; Heimstad, Eldbjørg Sofie (NILU OR;40/2013, Research report, 2013)
   The contaminant situation in the Norwegian-Russian border has caused concern for several decades and considerable amount of data has been gathered during the Pasvik programme (Stebel et al., 2007; Pasvik programme, 2008) ...
  • Health and environmental impacts in the Norwegian border area related to local Russian industrial emissions. Knowledge status. 

   Sandanger, Torkjel M; Anda, Erik Eik; Berglen, Tore Flatlandsmo; Evenset, Anita; Christensen, Guttorm; Heimstad, Eldbjørg Sofie (NILU OR;40/2013, Research report, 2013)
   The contaminant situation in the Norwegian-Russian border has caused concern for several decades and considerable amount of data has been gathered during the Pasvik programme (Stebel et al., 2007; Pasvik programme, 2008) ...