• Air quality in 7 Norwegian municipalities in 2015. Summary report for NBV results. 

   Tarrasón, Leonor; Sousa Santos, Gabriela; Vo, Dam Thanh; Hamer, Paul David; Vogt, Matthias; Lopez-Aparicio, Susana; Røen, Håvard Vika; Høiskar, Britt Ann Kåstad (NILU report;15/2018, Research report, 2018)
   This report documents the methodology used to compile air quality information for the year 2015 in seven Norwegian municipality areas under the first phase of development of the Norwegian Air Quality Planning Tool, also ...
  • Air quality in Norwegian cities in 2015. Evaluation Report for NBV Main Results. 

   Tarrasón, Leonor; Sousa Santos, Gabriela; Vo, Dam Thanh; Vogt, Matthias; Lopez-Aparicio, Susana; Denby, Bruce; Tønnesen, Dag Arild; Sundvor, Ingrid; Røen, Håvard Vika; Høiskar, Britt Ann Kåstad (NILU report;21/2017, Research report, 2018)
   This report documents the final deliveries of the first phase of development of the Norwegian Air Quality Planning Tool, also called “Nasjonalt Beregningsverktøy” or NBV. The main purpose of NBV is to provide a common ...
  • Effekt av lavutslippssoner på luftkvaliteten i Oslo.Utslipps- og spredningsberegninger. 

   Høiskar, Britt Ann Kåstad; Sundvor, Ingrid; Vogt, Matthias (NILU rapport;22/2016, Research report, 2016)
   NILU - Norsk institutt for luftforskning har på oppdrag fra COWI AS gjennomført luftkvalitetsberegninger for å vurdere effekten av lavutslippssoner på luftkvaliteten i Oslo. Innføring av lavutslippssone i Oslo vil bidra ...
  • Effekt av strakstiltak på dager med høy luftforurensning og effekt for NO2 

   Høiskar, Britt Ann Kåstad; Sundvor, Ingrid; Haug, Tormod Wergeland; Santos, Gabriela Sousa (NILU OR;22/2015, Research report, 2015)
   NILU og Urbanet Analyse AS har på oppdrag fra Vegdirektoratet vurdert effekten av noen eksempler på strakstiltak med hensyn på å redusere NO2-konsentrasjonene på dager med høy luftforurensning.
  • Evaluation of traffic control measures in Oslo region and its effect on current air quality policies in Norway 

   Sousa Santos, Gabriela; Sundvor, Ingrid; Vogt, Matthias; Grythe, Henrik; Haug, Tormod Wergeland; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Tarrasón, Leonor (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Urban air pollution is a challenge in several European cities. For most Norwegian cities, the major challenge is the reduction of the NO2 annual mean concentration in order to comply with the limit value in the European ...
  • Evaluering av GLOBEs protokoller for atmosfæreundersøkelser i forhold til NMLs relaterte aktiviteter. 

   Høiskar, Britt Ann Kåstad; Endregard, Geir; Innset, Bodil (NILU OR;15/2001, Research report, 2001)
   Rapporten gir en vurdering av mulighetene for en samkjøring mellom det norske utdanningsprogrammet "Nettverk for miljølære" (NML) og det internasjonale utdanningsprogrammet "Global Learning and Observations to benefit the ...
  • Implementing Citizen Science in Primary Schools: Engaging Young Children in Monitoring Air Pollution 

   Castell, Nuria; Grossberndt, Sonja; Gray, Laura; Fredriksen, Mirjam; Skaar, Jøran Solnes; Høiskar, Britt Ann Kåstad (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Most European cities have air pollution levels that exceed the threshold for human health protection. Children are sensitive to air pollution and thus it is important to ensure they are not exposed to high concentrations ...
  • Kartlegging av svevestøv fra anleggsvirksomhet i Lørenskog kommune. Målinger i perioden april – august 2022. 

   Hak, Claudia; Lopez-Aparicio, Susana; Grythe, Henrik; Markelj, Miha; Vo, Dam Thanh; Høiskar, Britt Ann Kåstad (NILU rapport;12/2023, Research report, 2023)
   I et samarbeidsprosjekt med Lørenskog kommune utførte NILU en målekampanje rundt ett av boligbyggeprosjektene på Lørenskog. Formålet med målingene var å få økt kunnskap om svevestøvnivåer i omgivelsene til anleggsplasser. ...
  • Kvalitetskrav knyttet til luftkvalitetsberegninger i norsk regelverk. Status og anbefalinger til videre prosess. 

   Tarrasón, Leonor; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Guerreiro, Cristina; Berge, Erik; Selvig, Eivind (NILU rapport;7/2018, Research report, 2018)
   Målet er å belyse hvilke kvalitetskrav som bør stilles til luftkvalitetsberegninger, kart og data til ulike bruksformål slik disse er formulert i norsk regelverk, herunder Forurensningsloven, Folkehelseloven, Plan- og ...
  • Luftkvalitetsberegninger for Oslo. Faglig innspill til revidert tiltaksutredning for luftkvalitet i Oslo 2017-2020. 

   Høiskar, Britt Ann Kåstad; Sundvor, Ingrid; Grythe, Henrik (NILU rapport; 29/2017, Research report, 2017)
   Etter pålegg fra Miljødirektoratet, skal Oslo kommune revidere Tiltaksutredning for luftkvalitet i Oslo og Bærum 2015-2020. I forbindelse med dette arbeidet har NILU fått i oppdrag av Oslo kommune ved Bymiljøetaten å foreta ...
  • Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual report 2003 

   Høiskar, Britt Ann Kåstad; Braathen, Geir Ole; Dahlback, Arne; Edvardsen, Kåre; Hansen, Georg Heinrich; Stebel, Kerstin; Svendby, Tove Marit; Vik, Aasmund Fahre (NILU OR; 53/2004, Research report, 2004)
   Rapporten presenterer måledata for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling over norske målestasjoner i 2003. For Oslo og Andøya er trenden i totalozon beregnet for perioden 1979-2003.
  • Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual report 2004. 

   Myhre, Cathrine Lund; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Braathen, Geir Ole; Dahlback, Arne; Edvardsen, Kåre; Hansen, Georg Heinrich; Stebel, Kerstin; Svendby, Tove Marit; Vik, Aasmund Fahre (NILU OR;31/2005, Research report, 2005)
   This is an annual report describing the activities and main results of the monitoring programme “Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation” for 2004.
  • Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual report 2005. 

   Myhre, Cathrine Lund; Edvardsen, Kåre; Hansen, Georg Heinrich; Stebel, Kerstin; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Svendby, Tove Marit; Vik, Aasmund Fahre; Dahlback, Arne (NILU OR;67/2006, Research report, 2006)
   This is an annual report describing the activities and main results of the monitoring programme “Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation” for 2005.
  • NILU's Strategic Institute Initiatives (SIS) 2015. 

   Aas, Wenche; Breivik, Knut; Fiebig, Markus; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Pacyna, Elisabeth G; Rundén-Pran, Elise; Schlabach, Martin; Sundseth, Kyrre (NILU report;3/2016, Research report, 2016)
   Each of NILU’s Strategic Institute Initiatives(SIS) is required to deliver a popular science report annually to the Research Council. This report contains all of NILU’s annual SIS-reports for 2015.
  • NILU's Strategic Institute Initiatives (SIS) 2016 

   Aas, Wenche; Rundén-Pran, Elise; Breivik, Knut; Sundseth, Kyrre; Høiskar, Britt Ann Kåstad; Platt, Stephen Matthew; Castell, Nuria; Schlabach, Martin (NILU report; 12/2017, Research report, 2017)
   Each of NILU’s Strategic Institute Initiatives (SIS) is required to deliver a popular science report annually to the Research Council. This report contains NILU’s final reports for the SIS-projects that ended in 2016, and ...
  • Overvåking av atmosfærens ozonlag og naturlig ultrafiolett stråling. Årsrapport 1999. 

   Høiskar, Britt Ann Kåstad; Braathen, Geir Ole; Dahlback, Arne; Bojkov, Bojan R.; Svenøe, Trond; Edvardsen, Kåre; Hansen, Georg Heinrich (NILU OR;26/2000, Research report, 2000)
   Rapporten presenterer måledata for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling ved norske målestasjoner i1999. For Oslo er trenden i totalozon for tidsrommet 1979 - 1999 beregnet. For Tromsø er trenden for 1979 ...
  • Overvåking av atmosfærens ozonlag og naturlig ultrafiolett stråling. Årsrapport 2000. 

   Høiskar, Britt Ann Kåstad; Braathen, Geir Ole; Dahlback, Arne; Bojkov, Bojan R.; Edvardsen, Kåre; Hansen, Georg Heinrich; Svenøe, Trond (NILU OR;35/2001, Research report, 2001)
   Rapporten presenterer måledata for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling ved norske målestasjoner i2000. For Oslo og Andøya er trenden i totalozon for tidsrommet 1979 - 2000 beregnet
  • Overvåking av ozonlaget og naturlig ultrafiolett stråling. Årsrapport 1998. 

   Høiskar, Britt Ann Kåstad; Braathen, Geir Ole; Dahlback, Arne; Bojkov, Bojan R.; Svenøe, Trond; Hansen, Georg Heinrich (NILU OR;63/99, Research report, 1999)
   Rapporten presenterer måledata for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling ved norske målestasjoner i 1998. For Oslo er trenden i totalozon for tidsrommet 1979-1998 beregnet. For Tromsø er trenden for 1985-1998 ...
  • Overvåking av ozonlaget og naturlig ultrafiolett stråling. Årsrapport 2001. 

   Høiskar, Britt Ann Kåstad; Braathen, Geir Ole; Dahlback, Arne; Edvardsen, Kåre; Hansen, Georg Heinrich; Svendby, Tove Marit (NILU OR;35/2002, Research report, 2002)
   Rapporten presenterer måledata for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling ved norske målestasjoner i 2001. For Oslo og Andøya er trenden for tidsrommet 1979-2001 beregnet.
  • Overvåking av ozonlaget og naturlig ultrafiolett stråling. Årsrapport 2002. 

   Høiskar, Britt Ann Kåstad; Braathen, Geir Ole; Dahlback, Arne; Edvardsen, Kåre; Hansen, Georg Heinrich; Stebel, Kerstin; Svendby, Tove Marit; Vik, Aasmund Fahre (NILU OR;33/2003, Research report, 2003)
   Rapporten presenterer måledata for totalozon, vertikalfordelingen av ozon og UV-stråling ved norske målestasjoner i 2002. For Oslo og Andøya er trenden for tidsrommet 1979-2002 beregnet.