• Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet 2020. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Hak, Claudia; Andresen, Erik (NILU rapport;6/2021, Research report, 2021)
   Smelteverkene i nordvest-Russland slapp ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirket luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt i ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet 2021. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Hak, Claudia; Andresen, Erik (NILU rapport;22/2022, Research report, 2022)
   Smelteverkene i nordvest-Russland slapp tidligere ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirket luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Smelteverket i Nikel stengte ned 23. desember 2020 og ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2018. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik (NILU rapport;15/2019, Research report, 2019)
   Smelteverkene i NV-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirker luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt i ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2019. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik (NILU rapport;18/2020, Research report, 2020)
   Smelteverkene i nordvest-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirker luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt i ...
  • Kartlegging av ventilasjonstårnenes evne til å redusere forurensning fra dagsonen. Måling av luftforurensning i E18 Operatunnelen og forslag til nytt styringsregime for ventilasjonstårnene. 

   Hak, Claudia; Antonsen, Ørjan; Wessel, Martine; Vogt, Matthias; Nilsen, Anne-Cathrine (NILU rapport;30/2021, Research report, 2021)
   NILU – Norsk institutt for luftforskning og Ingenia AS har på oppdrag fra Statens vegvesen kartlagt effekten ventilasjonstårnene i Ekeberg- og Bjørvikatunnelen har med hensyn til å redusere luftforurensning fra dagsonen ...
  • Kvikksølv i grenseområdene Norge - Russland. Målinger av kvikksølv (Hg) i luft og nedbør i grenseområdene mot Russland. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Pfaffhuber, Katrine Aspmo; Uggerud, Hilde Thelle (NILU rapport;36/2018, Research report, 2018)
   I prosjektet ble det utført målinger av kvikksølv (Hg) i luft ved en stasjon og prøvetaking og analyse av Hg i nedbør ved to stasjoner, samt analyse av Hg i 14 storfisk fra Pasvikvassdraget. Måleresultatene for Hg i luft ...
  • Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual Report 2019. 

   Svendby, Tove Marit; Hansen, Georg Heinrich; Bäcklund, Are; Nilsen, Anne-Cathrine (NILU report;11/2020, Research report, 2020)
   This report summarizes the results from the Norwegian monitoring programme on stratospheric ozone and UV radiation measurements. The ozone layer has been measured at three locations since 1979: In Oslo/Kjeller, Tromsø/Andøya ...
  • Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual Report 2020. 

   Svendby, Tove Marit; Hansen, Georg Heinrich; Bäcklund, Are; Nilsen, Anne-Cathrine; Schulze, Dorothea; Johnsen, Bjørn (NILU report;18/2021, Research report, 2021)
   This report summarizes the results from the Norwegian monitoring programme on stratospheric ozone and UV radiation measurements. The ozone layer has been measured at three locations since 1979: In Oslo/Kjeller, Tromsø/Andøya ...
  • Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual report 2021. 

   Svendby, Tove Marit; Hansen, Georg H.; Bernet, Leonie; Bäcklund, Are; Nilsen, Anne-Cathrine; Schulze, Dorothea; Johnsen, Bjørn (NILU report;25/2022, Research report, 2022)
   This report summarizes the results from the Norwegian monitoring programme on stratospheric ozone and UV radiation measurements. The ozone layer has been measured at three locations since 1979: In Oslo/Kjeller, Tromsø/Andøya ...
  • Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual Report 2022. 

   Svendby, Tove Marit; Fjæraa, Ann Mari; Nilsen, Anne-Cathrine; Schulze, Dorothea; Johnsen, Bjørn (NILU report;16/2023, Research report, 2023)
   This report summarizes the results from the Norwegian monitoring programme on stratospheric ozone and UV radiation measurements. The ozone layer has been measured at three locations since 1979: In Oslo/Kjeller, Tromsø/Andøya ...