• Atmosfærisk nedfall av tungmetaller i Norge. Landsomfattende undersøkelse i 2010. 

   Steinnes, Eiliv; Berg, Torunn; Uggerud, Hilde Thelle; Pfaffhuber, Katrine Aspmo (NILU OR;60/2011, Research report, 2011)
   Den geografiske fordelingen av atmosfærisk nedfall av tungmetaller i Norge er kartlagt i 2010 ved analyse av prøver av etasjemose innsamlet fra 464 lokaliteter fordelt over landet. Denne rapporten gir en presentasjon av ...
  • Atmospheric deposition of heavy metals in Norway. National moss survey 2015. 

   Steinnes, Eiliv; Uggerud, Hilde Thelle; Pfaffhuber, Katrine Aspmo; Berg, Torunn (NILU report;28/2016, Research report, 2016)
   Commissioned by the Norwegian Environment Agency, NILU – Norwegian Institute for Air Research in collaboration with Norwegian University of Science and Technology (NTNU), collected moss from 230 sites and determined the ...
  • Atmospheric deposition of organic contaminants in Norway. National survey 2015. 

   Schlabach, Martin; Steinnes, Eiliv; Uggerud, Hilde Thelle (NILU report; 30|2016, Research report, 2016)
   For the second Norwegian Moss survey on organic contaminants 20 samples were collected on the Norwegian mainland in rural areas presumably little affected by local point sources of pollutants. PeCB, HCB, PCB, HCH, DDT, ...
  • Blank values of 30 elements in 19 filter materials determined by ICP-MS. 

   Berg, Torunn; Røyset, Oddvar; Steinnes, Eiliv (NILU TR;13/91, Research report, 1991)
   The blank values of 30 elements in 19 different filter types from Gelman, Millipore, Nuclepore and Whatman have been compared. The filter media were extracted with dilute nitric acid and the element contents determined by ...
  • Carbonaceous aerosols in Norwegian urban areas 

   Yttri, Karl Espen; Dye, Christian; Braathen, Ole-Anders; Simpson, David; Steinnes, Eiliv (Journal article; Peer reviewed, 2009)
  • CHEMICAL COMPOSITION AND SOURCES OF AEROSOLS IN OSLO, NORWAY DURING THE WINTER 1971 

   Joranger, Einar; Gram, Frederick; Hanssen, Jan Erik; Steinnes, Eiliv (NILU OR;27/77, Research report, 1977)
   This work is part of an extensive study during the winter season 1970-71 of air pollution by SO2 and black smoke in Oslo, Norway in relation to meteorological conditions. The study was based on samples of atmospheric ...
  • CONTRIBUTION FROM LONG RANGE ATMOSPHERIC TRANSPORT TO THE DEPOSITION OF TRACE METALS IN SOUTHERN SCANDINAVIA. 

   Steinnes, Eiliv (NILU OR; 29/84, Research report, 1984)
   The contribution of long-range atmospheric transport to the deposition of trace metals in Southern Scandinavia was quantified to assess the "background" component relative to other air pollution sources. The results, which ...
  • Endosulfan, pentachlorobenzene and short-chain chlorinated paraffins in background soils from Western Europe 

   Halse, Anne Karine; Schlabach, Martin; Schuster, Jasmin K; Jones, Kevin C; Steinnes, Eiliv; Breivik, Knut (Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Soils are major reservoirs for many persistent organic pollutants (POPs). In this study, “newly” regulated POPs i.e. sum endosulfans (a-endosulfan, b-endosulfan, endosulfan sulfate), pentachlorobenzene (PeCB), and short-chain ...
  • Kartlegging av bromerte flammehemmere og klorerte parafiner. 

   Schlabach, Martin; Mariussen, Espen; Borgen, Anders; Dye, Christian; Enge, Ellen Katrin; Steinnes, Eiliv; Green, Norman; Mohn, Henning (NILU OR;62/2002, Research report, 2002)
   NILU har på oppdrag fra SFT gjennomført en screening-undersøkelse av de mest relevante bromerte flammehemmere (BFR) og klorerte parafiner (CP) fra utvalgte deler av det norske miljøet. Det ble fokusert påutlekking fra ...
  • Kvikksølv i mose og humus i Nord-Norge - relatert til episoder med kvikksølvnedfall fra atmosfæren i Arktis? 

   Berg, Torunn; Aspmo, Katrine; Steinnes, Eiliv (NILU OR; 37/2008, Research report, 2008)
   De landsomfattende moseundersøkelsene har demonstrert økende konsentrasjoner av kvikksølv ut mot kysten av Barentshavet, dvs. en gradient fra innlandet ut mot havet. Elementært kvikksølv i gassfase (GEM) ble målt i ett år ...
  • Metal pollution around Norwegian industries studied by analysis of naturally growing moss samples. 2015 survey. 

   Steinnes, Eiliv; Uggerud, Hilde Thelle (NILU report;01/2017, Research report, 2017)
   On request from the Norwegian Environment Agency, a survey of atmospheric deposition of heavy metals around industrial enterprises in Norway has been carried out. The participation was voluntary and 22 industries located ...
  • Miljøindikatorer for atmosfærisk tilførsel av langtransporterte tungmetaller. 

   Berg, Torunn; Pedersen, Ulf; Steinnes, Eiliv (NILU OR; 11/94, Research report, 1994)
   Miljøindikatorer for atmosfærisk tilførsel av langtransporterte tungmetaller til Norge er utviklet. Miljøindikatorene bygger på data for bly (Pb) og kadmium (Cd) fra de nasjonale undersøkelsene av tungmetaller i moser som ...
  • Modelling and mapping spatio-temporal trends of heavy metal accumulation in moss and natural surface soil monitored 1990-2010 throughout Norway by multivariate generalized linear models and geostatistics 

   Nickel, Stefan; Hertel, Anne; Pesch, Roland; Schröder, Winfried; Steinnes, Eiliv; Uggerud, Hilde Thelle (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  • Modelling spatial patterns of correlations between concentrations of heavy metals in mosses and atmospheric deposition in 2010 across Europe 

   Nickel, Stefan; Schröder, Winfried; Schmalfuss, Roman; Saathoff, Maike; Harmens, Harry; Mills, Gina; Frontasyeva, Marina V.; Barandovski, Lambe; Blum, Oleg; Carballeira, Alejo; De Temmerman, Ludwig; Dunaev, Anatoly M; Ene, Antoaneta; Fagerli, Hilde; Godzik, Barbara; Ilyin, Ilia; Jonkers, Sander; Jeran, Zvonka; Lazo, Pranvera; Leblond, Sebastien; Liiv, Siiri; Mankovska, Blanka; Nunez-Olivera, Encarnacion; Piispanen, Juha; Poikolainen, Jarmo; Popescu, Ion V.; Qarri, Flora; Santamaria, Jesus Miguel; Schaap, Martijn; Skudnik, Mitja; Spiric, Zdravko; Stafilov, Trajce; Steinnes, Eiliv; Stihi, Claudia; Suchara, Ivan; Uggerud, Hilde Thelle; Zechmeister, Harald G (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Background: This paper aims to investigate the correlations between the concentrations of nine heavy metals in moss and atmospheric deposition within ecological land classes covering Europe. Additionally, it is examined ...
  • Modelling spatial patterns of correlations between concentrations of heavy metals in mosses and atmospheric deposition in 2010 across Europe 

   Nickel, Stefan; Schröder, Winfried; Schmalfuss, Roman; Saathoff, Maike; Harmens, Harry; Mills, Gina; Frontasyeva, Marina V.; Barandovski, Lambe; Blum, Oleg; Carballeira, Alejo; De Temmerman, Ludwig; Dunaev, Anatoly M; Ene, Antoaneta; Fagerli, Hilde; Godzik, Barbara; Ilyin, Ilia; Jonkers, Sander; Jeran, Zvonka; Lazo, Pranvera; Leblond, Sebastien; Liiv, Siiri; Mankovska, Blanka; Nunez-Olivera, Encarnacion; Piispanen, Juha; Poikolainen, Jarmo; Popescu, Ion V.; Qarri, Flora; Santamaria, Jesus Miguel; Schaap, Martijn; Skudnik, Mitja; Spiric, Zdravko; Stafilov, Trajce; Steinnes, Eiliv; Stihi, Claudia; Suchara, Ivan; Uggerud, Hilde Thelle; Zechmeister, Harald G (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Background: This paper aims to investigate the correlations between the concentrations of nine heavy metals in moss and atmospheric deposition within ecological land classes covering Europe. Additionally, it is examined ...
  • Moseundersøkelse i Norge 2010. 

   Steinnes, Eiliv; Schlabach, Martin (NILU OR;15/2012, Research report, 2012)
   På oppdrag av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) er prøver av etasjemose innsamlet i 2010 på 20 lokaliteter spredt over det norske fastlandet analysert for utvalgte komponenter av PCB, DDT, HCH, PAH, bromerte ...
  • Multi-element ICPMS analysis of moss used as biomonitor of air pollutants. 

   Røyset, Oddvar; Vadset, Marit; Johansen, Oddvar; Steinnes, Eiliv (NILU TR; 1/95, Research report, 1995)
   The analysis techniques ICPMS is studied for the determination of major and trace elements in mosses used as biomonitors for atmospheric trace metal deposition. Good accuracy and precision are documented by analysis of ...
  • Nedfall av tungmetaller rundt norske industrier studert ved analyse av mose: Undersøkelse i 2010 

   Steinnes, Eiliv; Uggerud, Hilde Thelle; Pfaffhuber, Katrine Aspmo (NILU OR;65/2011, Research report, 2011)
   Etter oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet er det gjennomført en undersøkelse av atmosfærisk nedfall av tungmetaller i nærområdet til 16 industribedrifter på 13 forskjellige steder i Norge. Undersøkelsen er ...
  • Nedfall av tungmetaller rundt norske industrier studert ved analyse av mose: Undersøkelse i 2010. 

   Steinnes, Eiliv; Uggerud, Hilde Thelle; Pfaffhuber, Katrine Aspmo (NILU OR;65/2011, Research report, 2011)
   Etter oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet er det gjennomført en undersøkelse av atmosfærisk nedfall av tungmetaller i nærområdet til 16 industribedrifter på 13 forskjellige steder i Norge. Undersøkelsen er ...
  • PAH measurements in air and moss around selected industrial sites in Norway 2015 

   Halse, Anne Karine; Uggerud, Hilde Thelle; Schlabach, Martin; Steinnes, Eiliv (NILU report; 23/2017, Research report, 2017)
   On request from the Norwegian Environment Agency a pilot study of atmospheric deposition of PAH around industrial enterprises in Norway has been carried out. The participation was voluntary and 10 industries located at 10 ...