• Analyses of selected organic contaminants and metals in coffee cups. Technical report. 

   Rostkowski, Pawel Marian; Uggerud, Hilde Thelle; Harju, Mikael; Nikiforov, Vladimir; Borgen, Anders; Kringstad, Alfhild; Bjørklund, Morten; Thomassen, Silje Eltvik; Vadset, Marit; Ghebremeskel, Mebrat; Eikenes, Heidi; Reid, Malcolm James (NILU rapport; 24/2018, Research report, 2018)
   On behalf of Norwegian Consumer Council, NILU has conducted analyses of organic contaminants and metals in the leachate from selected coffee-cups. The simulation of the leakage is conducted based on a compilation of the ...
  • Analyses of selected organic contaminants and metals in drinking bottles. Technical report. 

   Rostkowski, Pawel Marian; Uggerud, Hilde Thelle; Harju, Mikael; Nikiforov, Vladimir; Borgen, Anders; Kringstad, Alfhild; Bjørklund, Morten; Thomassen, Silje; Vadset, Marit; Ghebremeskel, Mebrat; Eikenes, Heidi; Reid, Malcolm James (NILU rapport;22/2018, Research report, 2018)
   On behalf of Norwegian Consumer Council NILU has conducted analyses of organic contaminants and metals in the leachate from selected drinking bottles. The simulation of the leakage is conducted based on a compilation of ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet 2020. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Hak, Claudia; Andresen, Erik (NILU rapport;6/2021, Research report, 2021)
   Smelteverkene i nordvest-Russland slapp ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirket luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt i ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet 2021. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Hak, Claudia; Andresen, Erik (NILU rapport;22/2022, Research report, 2022)
   Smelteverkene i nordvest-Russland slapp tidligere ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirket luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Smelteverket i Nikel stengte ned 23. desember 2020 og ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet kalenderåret 2016. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Svendby, Tove Marit; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit; Våler, Rita Larsen (NILU rapport;32/2017, Research report, 2017)
   Smelteverkene i NV-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirker luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt på Svanvik ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2008-mars 2009. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Andresen, Erik; Arnesen, Kari; Hansen, Tore; Ofstad, Thor; Rode, Arild; Sivertsen, Bjarne; Uggerud, Hilde Thelle; Vadset, Marit (NILU OR;27/2009, Research report, 2009)
   En omfattende kartlegging av forekomst og omfang av luftforurensninger langs grensen mot Russland i Sør-Varanger startet i oktober 1988. Måleprogrammet omfatter luftkvalitet, meteorologiske forhold og nedbørkvalitet. I ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2009-mars 2010. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Andresen, Erik; Arnesen, Kari; Kalvenes, Øyvind; Ofstad, Thor; Rode, Arild; Tønnesen, Dag Arild; Uggerud, Hilde Thelle; Vadset, Marit (NILU OR;35/2010, Research report, 2010)
   Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Dette gir forhøyede konsentrasjoner også på norsk side. Denne rapporten inngår i kartlegging av ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2011-mars 2012. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Andresen, Erik; Arnesen, Kari; Nilsson, Lars Ola; Ofstad, Thor; Rode, Arild; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit (NILU OR;25/2012, Research report, 2012)
   Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Dette gir forhøyede konsentrasjoner også på norsk side. Denne rapporten inngår i kartlegging av ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2012 - mars 2013. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Haugsbakk, Ivar; Nilsson, Lars Ola; Ofstad, Thor; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit; Våler, Rita Larsen (NILU OR;42/2013, Research report, 2013)
   Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Dette gir forhøyede konsentrasjoner også på norsk side. Denne rapporten inngår i kartlegging av ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2013-mars 2014. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Haugsbakk, Ivar; Nilsson, Lars Ola; Ofstad, Thor; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit; Våler, Rita Larsen (NILU OR;33/2014, Research report, 2014)
   Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Dette gir forhøyede konsentrasjoner også på norsk side. Denne rapporten inngår i kartlegging av ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2014-mars 2015. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Nilsson, Lars Ola; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit (NILU OR;21/2015, Research report, 2015)
   Smelteverkene på russisk side av den norsk-russiske grense slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Dette gir forhøyede konsentrasjoner også på norsk side. Denne rapporten inngår i kartlegging av ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, april 2015-mars 2016. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Nilsson, Lars Ola; Svendby, Tove Marit; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit; Våler, Rita Larsen (NILU rapport;16/2016, Research report, 2016)
   Smelteverkene i NV-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirker luft-og nedbørkvalitet i grenseområdet. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt på Svanvik ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2017. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Tønnesen, Dag Arild; Vadset, Marit; Våler, Rita Larsen (NILU rapport;14/2018, Research report, 2018)
   Smelteverkene i NV-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirker luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt i ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2018. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik (NILU rapport;15/2019, Research report, 2019)
   Smelteverkene i NV-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirker luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt i ...
  • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2019. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik (NILU rapport;18/2020, Research report, 2020)
   Smelteverkene i nordvest-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirker luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt i ...
  • Impact of nanosilver on various DNA lesions and HPRT gene mutations – effects of charge and surface coating 

   Huk, Anna; Izak-Nau, Emilia; El Yamani, Naouale; Uggerud, Hilde Thelle; Vadset, Marit; Zasonska, Beata; Duschl, Albert; Dusinska, Maria (Journal article; Peer reviewed, 2015)
  • Impact of storage conditions and storage time on silver nanoparticles' physicochemical properties and implications for their biological effects 

   Izak-Nau, Emilia; Huk, Anna; Reidy, Bogumiła; Uggerud, Hilde Thelle; Vadset, Marit; Eiden, Stefanie; Voetz, Matthias; Himly, Martin; Duschl, Albert; Dusinska, Maria; Lynch, Iseult (Journal article; Peer reviewed, 2015)
  • Kartlegging av konsentrasjon av tungmetaller i luft i tettsteder. 

   Hagen, Leif Otto; Bartonova, Alena; Berg, Torunn; Røyset, Oddvar; Vadset, Marit (NILU OR; 30/89, Research report, 1989)
   Svevestøvprøver fra 18 målesteder i byer og tettsteder er analysert for innholdet av 31 elementer ved hjelp av ICP-MS. De stedene som hadde forhøyede konsentrasjoner av flest elementer var Kristiansand, Odda, Oslo, Mo i ...
  • Kartlegging av konsentrasjoner av tungmetaller i luft i tettsteder 1988-89. 

   Hagen, Leif Otto; Bartonova, Alena; Berg, Torunn; Røyset, Oddvar; Vadset, Marit (NILU OR; 18/90, Research report, 1990)
   Svevestøvprøver fra 34 målesteder i byer og tettsteder er analysert for innholdet av 31 elementer ved hjelp av ICP-MS. Resultatene er sammenliknet med tilsvarende data fra bakgrunnsstasjonen Birkenes i Aust-Agder i 1985- ...
  • Kollsnes Prosessanlegg i Øygarden. Måleprogram luft- og nedbørkvalitet 2008-2009. 

   Berglen, Tore Flatlandsmo; Dauge, Franck Rene; Andresen, Erik; Arnesen, Kari; Bäcklund, Are; Bjerke, Arve; Hansen, Tore; Kalvenes, Øyvind; Manø, Stein; Schmidbauer, Norbert; Tønnesen, Dag Arild; Uggerud, Hilde Thelle; Vadset, Marit (NILU OR; 79/2010, Research report, 2010)
   Norsk institutt for luftforskning (NILU) har utført måleprogram ved Kollsnes prosessanlegg i Øygarden på oppdrag fra Statoil. Dette var et omfattende måleprogram som løp fra desember 2008 - november 2009. To målestasjoner ...