Digital rapportserie opprettet i 2016. Erstatter de trykte seriene NILU oppdragsrapport og NILU teknisk rapport. ISSN 2464-3327.

Recent Submissions

 • Environmental pollutants in the terrestrial and urban environment 2020 

  Heimstad, Eldbjørg Sofie; Moe, Børge; Nygård, Torgeir; Herzke, Dorte; Bohlin-Nizzetto, Pernilla (NILU report;20/2021, Research report, 2021)
  Samples from the urban terrestrial environment in the Oslo area were analysed for metals and a large number of organic environmental pollutants. The selected species were earthworm, fieldfare, tawny owl, red fox and brown ...
 • PM10/PM2.5 comparison exercise in Oslo, Norway. Study in 2015-2016 and 2018. 

  Marsteen, Leif; Hak, Claudia (NILU report;21/2021, Research report, 2021)
  The purpose of the comparison was to test for equivalence and establish calibration functions for automatic PM-analysers commonly used in Norway. The reference laboratory performed a field test at three different locations ...
 • Vurdering av CLEO for norske reindriftsutøvere 

  Fredriksen, Mirjam (NILU rapport;17/2021, Research report, 2021)
  Denne rapporten er en evaluering av Local Environmental Observer (LEO) Network ved bruk av erfaringene fra pilottestene utført i perioden 2016-2020 av arktiske akademikere, urfolksinstitusjoner og samisk samfunn i Norge. ...
 • Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual Report 2020. 

  Svendby, Tove Marit; Hansen, Georg H.; Bäcklund, Are; Nilsen, Anne-Cathrine; Schulze, Dorothea; Johnsen, Bjørn (NILU report;18/2021, Research report, 2021)
  This report summarizes the results from the Norwegian monitoring programme on stratospheric ozone and UV radiation measurements. The ozone layer has been measured at three locations since 1979: In Oslo/Kjeller, Tromsø/Andøya ...
 • Monitoring of environmental contaminants in air and precipitation. Annual report 2020. 

  Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Aas, Wenche; Halvorsen, Helene Lunder; Nikiforov, Vladimir; Pfaffhuber, Katrine Aspmo (NILU report;12/2021, Research report, 2021)
  This report presents environmental monitoring data from 2020 and time-trends for the Norwegian programme for Long-range atmospheric transported contaminants. The results cover 200 organic compounds (regulated and non-regulated), ...
 • Beregning av luftkvalitet ved Bjørnheimveien 26 

  Tønnesen, Dag Arild; Weydahl, Torleif (NILU rapport;15/2021, Research report, 2021)
  NILU har blitt engasjert av Prem Partners II A/S for å vurdere utbredelse av luftsoner for dagens situasjon og en framtidig situasjon med foreslått boligblokk i Bjørnheimveien 26. Det er anvendt en Gaussisk spredningsmodell ...
 • Monitoring of long-range transported air pollutants in Norway. Annual Report 2020. 

  Aas, Wenche; Eckhardt, Sabine; Fiebig, Markus; Platt, Stephen Matthew; Solberg, Sverre; Yttri, Karl Espen; Zwaaftink, Christine Groot (NILU report;13/2021, Research report, 2021)
  This report presents results from the monitoring of atmospheric composition and deposition of air pollution in 2020, and focuses on main components in air and precipitation, particulate and gaseous phase of inorganic ...
 • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet 2020. 

  Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Hak, Claudia; Andresen, Erik (NILU rapport;6/2021, Research report, 2021)
  Smelteverkene i nordvest-Russland slapp ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirket luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt i ...
 • PAH measurements at Lista. January 2020 – December 2020. 

  Hak, Claudia (NILU report;11/2021, Research report, 2021)
  On behalf of Aluminiumindustriens Miljøsekretariat (AMS) and Alcoa Lista, NILU – Norwegian institute for air research has conducted a sampling campaign in the surroundings of the Alcoa Lista aluminium smelter in order to ...
 • Fjernmåling av metanutslipp ved bruk av Sentinel-5P: en mulighetsstudie 

  Kylling, Arve; Stebel, Kerstin; Fjæraa, Ann Mari; Schneider, Philipp (NILU rapport;9/2021, Research report, 2021)
  Rapporten beskriver hvilke muligheter Sentinel-5P kan gi med tanke på å utvikle produkter for årlige nasjonale dekningskart med arealestimater med vekt på klimagassen metan.
 • Effects of rocket launches in Ny-Ålesund, 2018 - 2019. Observations of snow and air samples. 

  Aas, Wenche; Gallet, Jean-Charles; Halse, Anne Karine; Hermansen, Ove; Mikkelsen, Øyvind; Pedersen, Christina Alsvik; Spolaor, Andrea; Tørnkvist, Kjersti Karlsen; Uggerud, Hilde Thelle (NILU report;7/2021, Research report, 2021)
  The report summarizes the results from additional snow sampling and regular monitoring activities in connection to the rocket launch in Ny-Ålesund 7 Dec 2018, 26 Nov 2019 and 10 Dec 2019 to document possible impacts on ...
 • Målinger av SO2 i omgivelsene til Elkem Carbon og REC Solar. Januar 2020 – desember 2020. 

  Hak, Claudia; Teigland, Even Kristian; Andresen, Erik (NILU rapport;10/2021, Research report, 2021)
  På oppdrag fra Elkem Carbon AS har NILU utført målinger av SO2 i omgivelsene til Elkem Carbon og REC Solar i Vågsbygd (Kristiansand kommune). Bedriftene ble pålagt av Miljødirektoratet å gjennomføre SO2-målinger i ...
 • Low-cost sensors and networks. Overview of current status by the Norwegian Reference Laboratory for Air Quality. 

  Castell, Nuria (NILU report;15/2020, Research report, 2021)
  The increase of the commercial availability of low-cost sensor technology to monitor atmospheric composition is contributing to the rapid adoption of such technology by both public authorities and self-organized initiatives ...
 • Målinger av PM10 i Lohavn. April og mai 2020. 

  Hak, Claudia; Tønnesen, Dag Arild (NILU rapport;26/2020, Research report, 2021)
  NILU – Norsk institutt for luftforskning har på oppdrag fra HAV Eiendom utført målinger av svevestøv (PM10) i Lohavn i Oslo. Området skal utvikles til et nytt byområde med boliger, skole, utearealer og næring. PM-konsentrasjonen ...
 • Appropriate Assimilation Methods for Air Quality Prediction and Pollutant Emission Inversion. An Urban Data Assimilation Systems Report. 

  Hamer, Paul David; Walker, Sam-Erik; Schneider, Philipp (NILU report;25/2020, Research report, 2021)
  This report presents a review of data assimilation methods applicable to air quality. In the introduction, we first describe a brief history of data assimilation method development in the context of numerical weather ...
 • Method for high resolution emission estimations from construction sites. Phase I: Mapping input data 

  Lopez-Aparicio, Susana; Grythe, Henrik (NILU report;4/2021, Research report, 2021)
  This report presents the results from exploring the available input data to develop a model for estimating air pollutants and GHG-emissions based on a bottom-up approach, including both exhaust and non-exhaust emissions. ...
 • Ren luft for alle. ExtraStiftelsen project 2019/HE1-263918. 

  Castell, Nuria; Grossberndt, Sonja; Gray, Laura; Fredriksen, Mirjam; Høiskar, Britt Ann Kåstad (NILU report;22/2020, Research report, 2021)
  In 2019, in the framework of Oslo being European Green Capital, NILU invited students from elementary schools to measure air pollution in their neighbourhood, using simple and affordable measuring methods based on paper ...
 • Prøvetaking og analyse av arsen (As) i omgivelsesluft ved Elkem Carbon. September 2019 – september 2020. 

  Hak, Claudia (NILU rapport;23/2020, Research report, 2020)
  På oppdrag fra Elkem Carbon AS, har NILU utført målinger av arsen (As) i omgivelsene til Elkem Carbon i Vågsbygd (Kristiansand kommune). Bedriften ble pålagt av Miljødirektoratet å gjennomføre As-målinger i omgivelsesluft. ...
 • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2019. 

  Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik (NILU rapport;18/2020, Research report, 2020)
  Smelteverkene i nordvest-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirker luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt i ...
 • MetVed v.2.0. Improvement and update of the MetVed emission model for residential wood combustion 

  Grythe, Henrik; Lopez-Aparicio, Susana (NILU report;19/2020, Research report, 2020)
  This report presents the update of the MetVed-model (Grythe et al., 2019). Among the updates are new emission factors and several new species that include climate gases (CO2, CH4 and N2O). There is now a new parameter that ...

View more