Digital rapportserie opprettet i 2016. Erstatter de trykte seriene NILU oppdragsrapport og NILU teknisk rapport. ISSN 2464-3327.

Recent Submissions

 • Monitoring of long-range transported air pollutants in Norway. Annual Report 2019. 

  Aas, Wenche; Eckhardt, Sabine; Fiebig, Markus; Solberg, Sverre; Yttri, Karl Espen (NILU report;4/2020, Research report, 2020)
  This report presents results from the monitoring of atmospheric composition and deposition of air pollution in 2019, and focuses on main components in air and precipitation, particulate and gaseous phase of inorganic ...
 • Towards better exploitation of Satellite data for monitoring Air Quality in Norway using downscaling techniques (SAT4AQN). Final project report. 

  Stebel, Kerstin; Schneider, Philipp; Kylling, Arve; Svendby, Tove Marit (NILU report;2/2019, Research report, 2020)
  The main goal for the “Towards better exploitation of Satellite data for monitoring Air Quality in Norway using downscaling techniques” (Sat4AQN) project was to evaluate the potential of spatially downscaling satellite ...
 • A study of the relative expanded uncertainty formula for comparing low-cost sensor and reference measurements 

  Walker, Sam-Erik; Schneider, Philipp (NILU report;1/2020, Research report, 2020)
  In this report, we investigate the relative expanded uncertainty (REU) formula for comparing low-cost sensors (microsensors) and reference measurements. The purpose of the REU formula is to check if microsensor measurements ...
 • Måling av NO2 ved E16/E39 Arna – Vågsbotn – Klauvaneset med passive prøvetakere. Februar og mars 2020. 

  Hak, Claudia (NILU rapport;5/2020, Research report, 2020)
  Kartlegging av NO2-konsentrasjoner i luft ved E16 Arna – Vågsbotn ble utført av NILU på oppdrag fra Statens vegvesen. Målingene ble utført med passive prøvetakere ved 10 steder i området Gaupås-Kalsås-Blinde. Prosjektet ...
 • Convention on long-range transboundary air pollution. UN/ECE international co-operative programme on effects on materials, including historic and cultural monuments. Environmental data report. October 2017 to November 2018. 

  Grøntoft, Terje; Roux, Marta Segura (NILU report;2/2020, Research report, 2020)
  This report presents the ICP Materials database for the period October 2017 - November 2018. It includes environmental data from the ICP Materials trend exposure programme for 2017 - 2018, and in addition, data for ...
 • Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Tromsø 

  Weydahl, Torleif; Walker, Sam-Erik; Johnsrud, Mona; Vo, Dam Thanh; Ranheim, Patrick (NILU rapport;26/2019, Research report, 2019)
  Tiltaksutredningen, med handlingsplan og tiltak, skal bidra til å redusere luftforurensningen til et nivå som tilfredsstiller kravene i forurensningsforskriften. Tiltaksutredningen omfatter en kartlegging av luftkvaliteten ...
 • Assessment of additives used in plastic in seabirds 

  Herzke, Dorte; Rostkowski, Pawel; Harju, Mikael; Borgen, Anders; Christensen-Dalsgaard, Signe (NILU report;1/2019, Research report, 2019)
  Liver samples from 10 herring gulls (Larus argentatus) were investigated for a broad range of chemicals used as additives in plastic products. The aim of this study was to clarify if the ingestion of plastic by seabirds ...
 • Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss. Målinger 2018-2019. 

  Tønnesen, Dag; Skaar, Jøran Solnes; Tørnkvist, Kjersti Karlsen (NILU rapport;24/2019, Research report, 2019)
  NILU - Norsk institutt for luftforskning har på oppdrag fra Ringerike kommune gjennomført kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss. Måleprogrammet startet juni 2018 og ble avsluttet i mai 2019. Målingene ble gjennomført ...
 • Vurdering av rentbrennende vedovners betydning for partikkelutslipp i Oslo kommune. Effekt på svevestøvnivåer. 

  Lopez-Aparicio, Susana; Grythe, Henrik (NILU rapport;16/2019, Research report, 2019)
  Målet med studien er å vurdere effekten av tilskudd til utskifting av gamle vedovner til nye rentbrennende ovner, og i hvilken grad ordningen har påvirket det totale partikkelutslippet og luftkonsentrasjoner i Oslo kommune. ...
 • Screening new PFAS compounds 2018 

  Hanssen, Linda; Herzke, Dorte; Nikiforov, Vladimir; Moe, Børge; Nygård, Torgeir; van Dijk, Jiska Joanneke; Gabrielsen, Geir W.; Fuglei, Eva; Yeung, Leo; Vogelsang, Christian; Carlsson, Pernilla Marianne (NILU report;23/2019, Research report, 2019)
  This screening project has focused on the occurrence of conventional and emerging PFASs in terrestrial and marine environments, including the Arctic. Conventional PFASs were found to be wide-spread in the environment and ...
 • Monitoring of greenhouse gases and aerosols at Svalbard and Birkenes in 2018. Annual report. 

  Myhre, Cathrine Lund; Svendby, Tove Marit; Hermansen, Ove; Lunder, Chris Rene; Platt, Stephen Matthew; Fiebig, Markus; Fjæraa, Ann Mari; Hansen, Georg Heinrich; Schmidbauer, Norbert; Krognes, Terje; Walker, Sam-Erik (NILU report;18/2019, Research report, 2019)
  The report summaries the activities and results of the greenhouse gas monitoring at the Zeppelin Observatory situated on Svalbard in Arctic Norway during the period 2001-2018, and the greenhouse gas monitoring and aerosol ...
 • Screening program 2018. Volatiles, Gd, BADGE, UV filters, Additives, and Medicines. 

  Schlabach, Martin; Halse, Anne Karine; Kringstad, Alfhild; Nikiforov, Vladimir; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Pfaffhuber, Katrine Aspmo; Reid, Malcolm James; Rostkowski, Pawel; Vogelsang, Christian (NILU report;20/2019, Research report, 2019)
  This screening project has focused on the occurrence and environmental fate of chemicals with possible PBT-properties. Samples were from indoor environments, surface waters, municipal wastewater, and the receiving marine ...
 • Review of the Assessment of Industrial Emissions with Mosses 

  Mudge, Stephen Michael; Pfaffhuber, Katrine Aspmo; Uggerud, Hilde Thelle (NILU report;22/2019, Research report, 2019)
  Commissioned by Norwegian Environmental Agency, NILU - Norwegian Institute for Air Research has surveyed the literature on the topic of “Assessment of industrial emissions using moss”. The purpose is to provide an overview ...
 • Monitoring of long-range transported air pollutants in Norway. Annual report 2018. 

  Aas, Wenche; Fiebig, Markus; Solberg, Sverre; Yttri, Karl Espen (NILU report;8/2019, Research report, 2019)
  This report presents results from the monitoring of atmospheric composition and deposition of air pollution in 2018, and focuses on main components in air and precipitation, particulate and gaseous phase of inorganic ...
 • Monitoring of the atmospheric ozone layer and natural ultraviolet radiation. Annual Report 2018. 

  Svendby, Tove Marit; Hansen, Georg Heinrich; Bäcklund, Are; Dahlback, Arne (NILU report;17/2019, Research report, 2019)
  This report summarizes the results from the Norwegian monitoring programme on stratospheric ozone and UV radiation measurements. The ozone layer has been measured at three locations since 1979: in Oslo, Tromsø/Andøya and ...
 • Environmental pollutants in the terrestrial and urban environment 2018 

  Heimstad, Eldbjørg Sofie; Nygård, Torgeir; Herzke, Dorte; Bohlin-Nizzetto, Pernilla (NILU report;19/2019, Research report, 2019)
  Samples from the urban terrestrial environment in the Oslo area were analysed for various inorganic and organic environmental pollutants. The selected species were earthworm, fieldfare, sparrowhawk, brown rat, red fox and ...
 • Monitoring of environmental contaminants in air and precipitation, annual report 2018 

  Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Aas, Wenche; Nikiforov, Vladimir (NILU report;11/2019, Research report, 2019)
  This report presents environmental monitoring data from 2018 and time-trends for the Norwegian programme for Long-range atmospheric transported contaminants. The results cover 200 organic compounds (regulated and non-regulated), ...
 • Grenseområdene Norge-Russland. Luft- og nedbørkvalitet, årsrapport 2018. 

  Berglen, Tore Flatlandsmo; Nilsen, Anne-Cathrine; Våler, Rita Larsen; Vadset, Marit; Uggerud, Hilde Thelle; Andresen, Erik (NILU rapport;15/2019, Research report, 2019)
  Smelteverkene i NV-Russland slipper ut store mengder svoveldioksid (SO2) og tungmetaller. Utslippene påvirker luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene. Miljøovervåkingen viser at grenseverdier for SO2 er overholdt i ...
 • Monitoring of long-range transported air pollutants in Norway. Annual report 2018. 

  Aas, Wenche; Fiebig, Markus; Solberg, Sverre; Yttri, Karl Espen (NILU report;8/2019, Research report, 2019)
  This report presents results from the monitoring of atmospheric composition and deposition of air pollution in 2018, and focuses on main components in air and precipitation, particulate and gaseous phase of inorganic ...
 • Spredningsberegninger for ammoniakkutslipp. Leangen idrettsanlegg i Trondheim. 

  Tønnesen, Dag Arild (NILU rapport;14/2019, Research report, 2019)
  NILU har gjennomført spredningsberegninger for utslipp av ammoniakk (NH3) ved Leangen idrettsanlegg I Trondheim. Beregningene er utført for å undersøke hvilke konsentrasjoner av ammoniakk som kan forekomme i bakkenivå for ...

View more