Show simple item record

dc.contributor.authorInnset, Bodil
dc.date.accessioned2020-12-11T13:10:20Z
dc.date.available2020-12-11T13:10:20Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.isbn82-425-0601-9
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2718290
dc.description.abstractNILU har utført målinger av fosfin og ammoniakk i utslipp fra passivering av metallisk Mg i saltslagg. De målte gjennomsnittskonsentrasjonene for fosfin for tre ulike dager lå alle over den administrative normen for fosfin i arbeidsatmosfære på 0,15 μg/m^3. Fosfinkonsentrasjonene var gjennomsnittlig 10 ganger høyere enn luktterskelen for fosfin på 0,021 ug/m^3, Målte ammoniakkonsentrasjoner lå betydelig under både administrativ norm og luktterskel for ammoniakk. NILU mener utslippet vil selv ved ugunstige spredningsforhold, bli fortynnet langt under norm og luktterskel for fosfin før det når områder for allmen ferdsel.
dc.language.isonor
dc.publisherNILU
dc.relation.ispartofNILU OR
dc.relation.ispartofseriesNILU OR; 49/94
dc.subjectAmmoniakk
dc.subjectLukt
dc.subjectFosfin
dc.subjectUtslipp
dc.titleNOAH Langøya AS. Fosfin- og ammoniakkmålinger i utslipp fra passivering av saltslagg.
dc.typeResearch report
dc.rights.holder© NILU
dc.source.issue49/94
dc.relation.projectNILU:94055


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record