• PAH i nyttevekster. 

   Mikalsen, Adler; Hagen, Leif Otto; Braathen, Ole-Anders (NILU TR;4/94, Research report, 1994)
   Målinger av P AH i salat, frukt og bær fra nærområdene rundt to alwniniuimverk viste til dels høye konsentrasjoner, opp til 2000-3000 ng/g, nærmest verkene. I referanseprøver fra Østlandsområdet varierte P AH konsentrasjonen ...
  • UNDERSØKELSER AV SPREDNINGSFORHOLDENE VED ALUMINIUMVERKET I HØYANGER. 

   Lamb, Brian K.; Sivertsen, Bjarne (NILU TN;10/78, Research report, 1978)
   Spredningsforholdene i Høyanger er undersøkt ved hjelp av sporstoff (SF6), pilotballonger, radiosonder og registrerende meteorologiske stasjoner. Resultatene fra 12 spredningsforsøk er presentert. Konsentrasjonen av SO2 ...