• LUFTKVALITET OG AREALPLANLEGGING. 

      Hagen, Leif Otto (NILU TN;17/78, Research report, 1978)
      Rapporten gir et sammendrag av foredrag holdt på et seminar 6. juni 1978 om luftkvalitet og arealplanlegging. Foredragene omhandler også bilavgassforurensning, trafikkstøy og beregningsmetoder for spredning av forurensninger.