• SODAR målinger i Oslo, vinteren 1986/87. 

      Tønnesen, Dag Arild (NILU TR;16/88, Research report, 1988)
      Vindfeltet over sentrum i Oslo ble målt ved hjelp av vet akustisk instrument (SODAR). De innsamlede data gir god informasjon om luftbevegelsen opp til 200 m høyde over bakken. Over 200 m høyde er informasjonsmengden liten. ...