• FORSØK MED TILSETTING AV FLUORIDLØSNING OG HF-GASS TIL PAPIR- GLASSFIBER- OG KVARTSFILTRE. 

   Stray, Helge (NILU TN;8/80, Research report, 1980)
   Det ble utført forsøk med tilsetting av NaF-løsning, HF-løsning og HF-gass til papir-, kvarts- og glassfiberfiltre. Det viste seg at NaF kunne løses ut kvantitativt fra alle filtertypene. Ved pådrypping av HF løsning på ...
  • SAMMENLIGNING AV MÅLEMETODER FOR FLUORID I UTELUFT. 

   Ladegård, Nils Einar; Thrane, Karin E. (NILU TR;8/86, Research report, 1986)
   Forskjellige teknikker for å skille gassformig hydrogen fluorid (HF) og partikulært fluorid er sammenlignet. Resultatene tyder på at en av metodene er bedre enn de andre, men det er nødvendig å undersøke reproduserbarhet ...