• AIRBORNE MEASUREMENTS OVER SKAGERRAK 29 JANUARY 1981 

   Gotaas, Yngvar (NILU TN;5/81, Research report, 1981)
   To study the chemistry of power station plumes, tracer material is released from a station in England. An English aircraft observed measurable concentrations along the west coast of Denmark. NILU undertook aircraft sampling ...
  • Bruk av fjernstyrte fly 

   Larsen, Svein A. (NILU TR;10/90, Research report, 1990)
   Rapporten omhandler resultat av litteraturstudier og innhentede opplysninger fra besøk og konsultasjoner med brukere. I hovedsak beskrives flytyper, styringssystemer, anvendelsesområder, måle- og prøvetakerutstyr. ...