• NILU 25 år. Presentasjoner ved jubileumsseminaret 16.9.1994. 

      Dahlin, Elin (NILU TR;18/94, Research report, 1994)
      Som en markering av NILUs 25-års-jubileum ble det arrangert et faglig seminar den 16.9.1994 for å presentere sentrale forskningsområder på NILU for et begrenset antallinviterte gjester. Presentasjonene er kun gjengitt med ...