• Beregninger av konsentrasjonsnivåer i Oslo i perioden 1992 til 2002 

      Mc Innes, Harold (NILU TR;08/2004, Research report, 2004)
      Norsk institutt for luftforskning (NILU) har på oppdrag fra Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) beregnet konsentrasjonsnivået av PM10, PM2,5 og NO2 i Oslo i perioden fra og med 1992 til og med 2002. Folkehelseinstituttet ...