• UTVIKLING AV DATALOGGER MED HUKOMMELSE. 

      Berg, Thor Christian (NILU TN;20/78, Research report, 1978)
      Utvikling av en en-kanals datalogger med integrator og RAM-hukommelse som dataoppsamling.