• Bestemmelse av karboksylsyrer i luft. Hovedfagsoppgave i analytisk kjemi. 

      Lunder, Chris Rene (NILU TR;1/97, Research report, 1997)
      Arbeidet har vært en hovedfagsoppgave som ble delt i to deler. I del 1 ble det forsøkt å utvikle en analysemetode for karboksylsyrer i luft. Til prøvetaing skulle det benyttes et 2-nitrofenylhydrazin-impregnert Sep-PAK-rør. ...