• Innledende forsøk med malte våttidsceller. 

      Rode, Arild; Henriksen, Jan F. (NILU TR;9/92, Research report, 1992)
      Det er foretatt noen innledende studier av vannopptak i ulike malingssystemer ved ulike fuktigheter og ved regnbelastning. Resultatene viser at ulike malingssystemer har ulik respons. NILUs WETCORR-instrument synes å være ...