• PROGRAMMENE "MICONV", "MILIS" OG "MIPLUK". 

      Gram, Frederick (NILU TN;14/78, Research report, 1978)
      Beskrivelse av tre programmer som leser historiske bakkedata fra magnetbånd fra Meteorologisk Institutt og konverterer data til CYBER-kode, lister ut data og plukker ut data og legger dem på file til senere bruk i NILUs ...