• Doseringssystem for gass til klimaskap. 

   Rode, Arild (NILU TR;1/90, Research report, 1990)
   Beskrivelse av dagens system for dosering av gass til NILUs klimaskap av typen Weiss. Det er foreslått forbedringer med tanke på å dosere flere typer gasser samtidig. Det er også foreslått valg av kontinuerlige analyseinstrumenter ...
  • Utprøving av beisemetoder for metaller. 

   Ofstad, Thor (NILU TR;1/91, Research report, 1991)
   Rapporten hadde som målsetting å vurdere hvilken av de to beiseprosedyrene ISO (International Organization for Standardization) og ASTM (American Society for Testing and Materials) som er best egnet for NILU. Konklusjonen ...