• Dose-effekt-sammenhenger, levetider og kost-nytte-analyser. 

      Støre, Marit (NILU TR;3/92, Research report, 1992)
      Rapporten beskriver sammenhengen mellom dose-effekt sammenhenger, levetider og kost-nytte-analyser på materialer. I hovedtrekk finnes det 2 ulike metoder for å utvikle dose-effekt-sammenhenger: 1) Dataorientert metode eller ...