• 'Miljøpåvirkning på kulturarv og bebyggelse - Samordning av FoU innen Norden.' Nordisk Workshop. 

      Grennfelt, Peringe; Haagenrud, Svein Erik; Kucera, Vladimir; Laine, Christian; Marteinsson, Bjørn; Rosvall, Jan; Santaholma, Kaja; Sjöström, Christer; Saabye, Lisbeth (NILU TR;4/90, Research report, 1990)
      Rapporten inneholder beskrivelse av målsetning, opplegg og konklusjonene fra Nordisk Workshop "MiljØpåvirkning på kulturarv og bebyggelse - Samordning av FoU innen Norden". Det ble diskutert behov for og eventuelle forslag ...