• Bruk av Mathew i AirQUIS/Episode. Revisjon av eksportrutine. 

      Slørdal, Leiv Håvard (NILU TR;03/2001, Research report, 2001)
      Beregningsmetoden i den diagnostiske vindfeltmodellen Mathew er kort beskrevet. En forbedret metode for å overføre det beregnede vindfeltet til bruk i spredningsmodellen Episode er skissert. Resultater med den nye ...