• Utslipp av SO2 fra forbruk av fyringsoljer i Norge fordelt på kommuner. 

      Strømsøe, Synne; Knudsen, Tom (NILU TR;75/74, Research report, 1974)
      Denne oversikten er laget som et hjelpemiddel til undersøkelsen av SO2-nivået i norske kommuner. Forbruket av fyringsoljer pr fylke er tatt fra Oljeselskapenes oppgaver over salg m.v., utgitt av Departementet for Handel ...