• Kontinuerlig PAH-monitor "PAS". 

      Mikalsen, Adler; Hermansen, Ove (NILU TR; 12/95, Research report, 1995)
      Med PAS (Photoelectric Aerosol Sensor) har kontinuerlig måling av PAR bundet til partikler i uteluft blitt utført på målestasjonen Nordahl Bruns gt. i Oslo. PAS-målingene er sammenlignet med og kalibrert etter samtidige ...